Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Сърбияпланира въвеждане на 10% данък

15.12.2006
Оцени тази статия:

Белград (Ройтерс) – Сърбия оповести вчера планове да намали корпоративнияданък до 10%, за да привлече инвестиции, да ускори икономическия растежи да създаде работни места.

Финансовият министър Младжан Динкич, обяснявайки плана, който ще бъде представенна парламента през юни, смята, че намалението на данъка ще увеличи конкурентносттаи ще окуражи инвестициите на зелено.

“Новият корпоративен данък – най-ниският в Европа – ще направи Сърбия по-привлекателназа инвеститорите”, сподели той на пресконференция.

Динкич сподели, че един от аргументите за ниския данък е да се окуражаткомпаниите да декларират печалбите си. Местният бизнес често намалява деклариранитеданъци, за да избегне високото облагане.

“Другото намерение е да се привлекат чужденци да инвестират в промишлеността”,каза Динкич.

През март Динкич каза, че правителството ще премахне изцяло данъкът върхукапиталовите печалби, за да привлече повече чужди инвестиции.

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).