Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Субсидии и капиталови трансфери към 15 държавни предприятия

Автор: Боряна Даскалова* / 06.01.2012
Оцени тази статия:

С началото на новата година управляващите обявиха, че идва ред на нова вълна приватизация. Новината е добра, имайки предвид големия брой предприятия, които все още функционират като държавна собственост, т.е. животът им е поддържан на държавни системи. А системите са годишните субсидии и капиталови трансфери, които се правят от централния бюджет и от тези на различните ведомства към отделните  предприятия.

В една пазарна икономика държавата не би следвало да е предприемач, следователно предприятията държавна собственост трябва да преминат в частни ръце чрез приватизация. Субсидиите, които се прехвърлят годишно към тях, са изключително вреден метод за подпомагане на неефективни предприятия, а в някои случаи дори на цели сектори (пример БДЖ), като същевременно оказват удар върху пазарната конкуренция и фирмите, неразчитащи на държавна закрила.

Предприятията държавна собственост не пречат само на успешното функциониране на пазара. Финансовата подкрепа, която получават от правителството, има отражение и върху богатството на гражданите. Субсидиите и капиталовите трансфери са част от републиканския бюджет, който се захранва от данъците, т.е. парите, които държавата е иззела от нас. На графиката по-долу са предоставени данни за размера на годишните субсидии и трансфери, получени от няколко държавни предприятия, за които ни бяха изпратени данни, за период от 5 години.

 


 

Не е учудващо, че най-много пари от бюджета за субсидии и трансфери са отишли към БДЖ – 775 млн. лв. Следва го НК „Железопътна инфраструктура” с отпуснатите 507 млн. лв. Други традиционно големи получатели на субсидии за последните 5 години са „Предприятие за управление на дейността по опазване на околната среда”, към които са отишли 155 млл. лева за 2007-2011г, ДП „Радиоактивни отпадъци” с 83 млн. лв и „Студентски столове и общежития” със съответната сума от 72 млн.лв.По отношение на капиталовите трансфери, първенството се държи от ДП „Пристанищна инфраструктура” – 33 млн. лв, следвано от НК „Железопътна инфраструктура” – 29 млн. лв. и ДП „Радиоактивни отпадъци” – 15 млн.лв.

Това е само малка част от предприятията, които са с 50% или над 50% държавно участие, под управлението на Министерски съвет, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, Министерство на регионалното развитие и благоустройство, Министерство на транспорта и информационните технологии и Министерство на околната среда и водите. ИПИ поиска информация от Министерство на финансите за субсидиите и капиталовите трансфери към всички държавни предприятия, но получи такава само за по-горе представените 15 предприятия. Обяснението беше, че в справката не са включени данни за субсидиите и капиталовите трансфери от бюджетите на другите министерства, тъй като МФ не разполага с такава информация (?!). Чудно е, ако Министерството на финанси не знае колко пари изтичат от бюджета към държавните предприятия, тогава кой би могъл да знае?

 

*Боряна Даскалова е стажант в ИПИ