Статии ISSN 1313 - 0544

Становища на ИПИ (2017)

10.03.2017
Оцени тази статия:

Становище относно Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2018 г.

Подадено до Комисията по бюджет и финанси, Народно събрание на Република България

20 ноември 2017 

 

Становище относно промените в Закона за съдебната власт

В цялост предложеният ЗИД на ЗСВ не съответства на съпровождащите го мотиви. Изложените текстове по никакъв начин няма да утвърдят независимостта на съдебната власт, а ще послужат за политическа саморазправа. Цялостната процедура по обсъждането на законопроекта от Правна комисия на НС е в противоречие със Закона за нормативните актове и добрите практики по прилагането му.

7 юли 2017

 

Становище относно Проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП)

Организации, подкрепили становището: Български център за нестопанско правоНационална мрежа за децата, Форум гражданско участие, Български дарителски форум, Институт за пазарна икономика, Европейски институт и Център за изследване на демокрацията

29 май 2017

 

Становище по Резюме на доклада на Световната банка "Осъществяване на преход към финансова стабилизация и пазарна реформа на енергийния сектор"

подадено до Министерство на енергетиката

2 март 2017