Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Среща в Икономическата библиотека: Евгений Кънев за публично-частното партньорство (28 април 2011)

29.04.2011
Оцени тази статия:

www.library.ime.bg 

 

На 28 април 2011 г. се състоя поредната среща-дискусия в Икономическата библиотека на ИПИ и БМА.

Евгений Кънев представи книгата "Публично-частно партньорство: Принципи, мoдели и пoлитики зa чacтнo предлaгaне нa публични уcлуги".

 

 „...Проблемът е в това – доколко ПЧП е икономически приемливо и обосновано като практика и политика от гледище на частния и на публичния интерес. Какви критерии са от значение за адекватното съчетаване на частните с публичните интереси, на пазарните механизми с държавното регулиране?” – „Публично-частно партньорство”, 2011

„Това е значимо теоретико-методологическо изследване с открояваща се управленско-практическа стойност.” - проф. д-р Снежана Найденова, бивш зам. ректор на С.А. „Д.А. Ценов” - Свищов

 

 Евгений Кънев е доктор по икономика, управляващ съдружник на инвестиционнo-финансова консултантска компания "Маконис". Бил е управляващ директор за Европа на американската компания Tello Corporation и директор "Корпоративни финанси" в KPMG България. В кариерата си на инвестиционен консултант е управлявал над 200 проекта за сливания и придобивания, бизнес оценки и финансирания в редица страни от Източна Европа и Ирландия.

Родом от Свищов, с магистърска степен по макроикономика от УНСС и с магистърска степен по финанси от Илинойския държавен университет; диплома по финанси и счетоводство на Асоциацията на сертифицираните експерт-счетоводители на Великобритания (ACCA). Съосновател е на Европейския институт за стратегическо управление.  През 2007 г. се кандидатира за депутат в Европейския парламент от листата на СДС. Почитател е на класическата музика,  философската и икономическата литература, но намира време да разтвори и страниците на „Любовта е сборна касетка”.