Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Сравнителна таблица за регулирането на свободните професии в ЕС и България

Автор: Невена Пенчева, Калин Бочуков / 30.06.2007
Оцени тази статия:

 

 

 


Адвокат Инженер Фармацевт Нотариус Счетоводител, Одит Архитект
Австрия - Минимални цени - Препоръчителни цени - Частични ограничения за реклама - Високо ниво на регулация за право на практикуване - Препоръчителни цени - Високо ниво на регулация за право на практикуване - Частични ограничения за реклама - Средно ниво на регулация за право на практикуване - Максимални цени - Препоръчителни цени - Частични ограничения за реклама -Високо ниво на регулация за право на практикуване - Препоръчителни цени - Високо ниво на регулация за право на практикуване - Препоръчителни цени - Частични ограничения за реклама - Високо ниво на регулация за право на практикуване
Белгия - Частични ограничения за реклама - Средно ниво на регулация за право на практикуване - Няма регулации за право на практикуване - Средно ниво на регулация за право на практикуван - Минимални цени - Максимални цени -Препоръчителни цени - Високо ниво на регулация за право на практикуване - Частични ограничения за реклама - Средно ниво на регулация за право на практикуване - Препоръчителни цени - Ниско ниво на регулация за право на практикуване
Великобритания Средно ниво на регулация за право на практикуване Няма регулации Средно ниво на регулация за право на практикуван Средно ниво на регулация за право на достъп до пазара Средно ниво на регулация за право на практикуване Няма регулация
Германия - Минимални цени - Средно ниво на регулация за право на практикуване - Минимални цени - Максимални цени - Средно ниво на регулация за право на практикуване Ниско ниво на регулация за право на практикуван - Минимални цени - Максимални цени - Частични ограничения за реклама - Високо ниво на регулация за право на практикуване - Частични ограничения за реклама - Средно ниво на регулация за право на практикуване - Минимални цени - Максимални цени препоръчителни цени - Частични ограничения за реклама - Ниско ниво на регулация за право на практикуване
Гърция - Забрана за реклама - Средно ниво на регулация за право на практикуване Частични ограничения за реклама - Забрана за реклама - Високо ниво на регулация за право на практикуван -Минимални цени -Максимални цени забрана за реклама високо ниво на регулация за право на практикуване -Задължителни фиксирани цени -Препоръчителни цени - Средно ниво на регулация за право на практикуване Частични ограничения за реклама
Дания Ниско ниво на регулация за право на практикуване Няма регулации Ниско ниво на регулация за право на практикуван ниско ниво на регулация за право на практикуване Ниско ниво на регулация за право на практикуване - Препоръчителни цени - Няма регулация за право на практикуване
Ирландия - Забрана за реклама - Ниско ниво на регулация за право на практикуване - Частични ограничения за реклама - Няма регулации - Забрана за реклама - Ниско ниво на регулация за право на практикуване Ниско ниво на регулация за право на практикуване Ниско ниво на регулация за право на практикуване - Препоръчителни цени - Частични ограничения за реклама - Няма регулация за право на практикуване
Испания - Препоръчителни цени - Частични ограничения за реклама - Средно ниво на регулация за право на практикуване Средно ниво на регулация за право на практикуване Средно ниво на регулация за право на практикуване - Минимални цени - Максимални цени забрана за реклама - Високо ниво на регулация за право на практикуване Ниско ниво на регулация за право на практикуване - Препоръчителни цени - Средно ниво на регулация за право на практикуване
Италия - Минимални цени - Максимални цени - Частични ограничения за реклама - Средно ниво на регулация за право на практикуване - Минимални цени - Частични ограничения за реклама - Средно ниво на регулация за право на практикуване Високо ниво на регулация за право на практикуване - Максимални цени - Забрана за реклама - Географски и демографски критерии на назначаване - Високо ниво на регулация за право на практикуване - Минимални цени (за експерт-счетоводители) - Максимални цени (за експерт-счетоводители) - Частични ограничения за реклама - Високо ниво на регулация за право на практикуване - Минимални цени - Забрана за реклама - Средно ниво на регулация за право на практикуване
Люксембург - Частични ограничения за реклама - Средно ниво на регулация за право на практикуване - Минимални цени - Препоръчителни цени забрана за реклама - Средно ниво на регулация за право на практикуване - Частични ограничения за реклама - Високо ниво на регулация за право на практикуване Високо ниво на регулация за право на практикуване - Частични ограничения за реклама - Ниско ниво на регулация за право на практикуване - Забрана за реклама - Ниско ниво на регулация за право на практикуване
Португалия - Препоръчителни цени - Забрана за реклама - Средно ниво на регулация за право на практикуване Средно ниво на регулация за право на практикуване - Забрана за реклама - Високо ниво на регулация за право на практикуване Високо ниво на регулация за право на практикуване - Задължителни фиксирани цени - Препоръчителни цени - Частични ограничения за реклама - Средно ниво на регулация за право на практикуване Ниско ниво на регулация за право на практикуване
Финландия Няма регулация за право на практикуване Ниско ниво на регулация за право на практикуване Високо ниво на регулация за право на практикуване Няма регулация за право на практикуване Ниско ниво на регулация за право на практикуване Ниско ниво на регулация за право на практикуване
Франция - Частични ограничения за реклама - Високо ниво на регулация за право на практикуване Ниско ниво на регулации - Частични ограничения за реклама - Средно ниво на регулация за право на практикуване - Минимални цени - Максимални цени - Забрана за реклама - Високо ниво на регулация за право на практикуване - Забрана за реклама - Високо ниво на регулация за право на практикуване Високо ниво на регулация за право на практикуване
Холандия Ниско ниво на регулация за право на практикуване Ниско ниво на регулация за право на практикуване Ниско ниво на регулация за право на практикуване - Максимални цени - Средно ниво на регулация за право на практикуване Средно ниво на регулация за право на практикуване - Частични ограничения за реклама - Няма регулация за право на практикуване
Швеция Ниско ниво на регулация за право на практикуване Няма регулации Високо ниво на регулация за право на практикуване Ниско ниво на регулация за право на практикуване Ниско ниво на регулация за право на практикуване Няма регулации
България - Стаж - Минимални цени - Задължително членство в колегията - Препоръчителни цени - Забрана за реклама - Задължително членуване в Камарата - Задължителен стаж - Минимални цени - Няма информация за ограничения за реклама - Регистрация на договорите - Задължително членство в Български Фармацевтичен съюз - Стаж - Задължително фармацевтично образование за да притежават аптека - Фармацевтът може да открие само 1 аптека и задължително работи в нея (може да има верига аптеки) - Фармацевтът не може едновременно да бъде собственик и дистрибутор - Няма забрана за реклама на аптеки - Изискване за брой нотариуси на брой хора - Пожизнено право за практикуване на професията - Фиксирани цени за административни услуги - Забрана за реклама - Задължителен минимален стаж - Задължително членство в Нотариалната Камара - Задължително българско гражданство - Могат да се сдружават - Минимални цени - Задължително членство в ИДЕС - Частични ограничения за реклама - Няма ограничение за структура - Ограничена публична информация - Задължителен стаж - Задължително членуване в Камарата - Задължителен стаж - Проектантите да не са собственици на строителни фирми - Минимални цени - Регистрация на договори за проектиране - Няма информация за ограничения за реклама