Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ще съкращавате ли или не?!

Автор: Светла Костадинова / 27.11.2009
Оцени тази статия:

Трябваше да се съкращава администрация. Трябваше да е с поне 15% на ведомство. Трябваше...

Информацията, публикувана от министерството на финансите показва, че само три структури са спазили указанията - министерството на отбраната, министерството на външните работи и министерски съвет. Това са и едни от най-малобройните администрации. Изводите:

  • Ако до края на годината правителството не успее да постигне целта от 15% за всички ведомства, то е силно вероятно това да не се случи въобще, т.е. една от първите решителни реформи ще остане в историята;
  • Средният процент на оптимизация на централната администрация е 11.8%, т.е. има почти една четвърт неизпълнение;
  • Видно от данните е, че най-многобройното министерство (МВР) съкращава най-малко - 4.8% (изключваме спортното, което е направило 0% оптимизация) - това е просто недопустимо, имайки предвид, че България е сред първенците в Европа по брой полицаи на човек от населението и разходи за обществен ред и сигурност. *

Оптимизация на администрацията към 01 ноември 2009

Източник: Министерство на финансите

Трябва да е ясно, че част от съкращенията са на незаети бройки и реформа на политическите кабинети.

Трябва да е ясно, че целта от 15% е минимума, който е напълно постижим без да има обвинения за механично съкращаване. След тези 15% реформата трябва да продължи, но след по-подробен анализ на дейностите на администрацията - трябва ли някои от тях да съществуват, има ли припокриване, има ли прекалено много хора в осъществяването им, може ли да се случват по-лесно и т.н. Такива анализи има. Необходимо е единствено някой да ги прочете и да може на практика да наложи реформата.

* За повече информация виж изследването на ИПИ - Минимум информация, високи разходи, рекордна численост (МВР), ноември 2009