Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Ще има ли възраст за пенсиониране и за полицаите

Автор: Зорница Славова / 08.05.2015
Оцени тази статия:

След като в края на миналия месец социалното министерство предложи да се въведе възраст за пенсиониране и за работещите в сектор „Отбрана и сигурност”, синдикатите на МВР вече се обявиха против и започнаха да заплашват с масово напускане на полицаи и пожарникари.

Предложението на правителството предвижда въвеждане на минимална възраст за пенсиониране за полицаите и военните, която от началото на следващата година да е 52 години и 10 месеца и да се повишава с по 2 месеца годишно до достигане на 55 години. Синдикатите на МВР пък прецениха, че ако ще се въвежда възраст, тя трябва да бъде 50 години, което беше подкрепено и от министъра на вътрешните работи, и от този на отбраната. Министерството официално отговори, че 55 години ще отговаря на фактическата възраст за пенсиониране и досега.

Като цяло дебатът около въвеждането на възраст за пенсиониране в определени системи и увеличаването й там, където я има, на няколко пъти беше приключван и възобновяван през последните години, заедно с всяка хрумка на поредното правителство, което се чуди как да закърпи фалиралата пенсионна система. Сериозна причина за това е ранното пенсиониране на различни групи – било то законово или фактическо. Въпреки че най-големите проблеми са вследствие на инвалидните пенсии (правителството все още не е представило конкретни мерки за справяне с проблемите на тази система), секторът „Отбрана и сигурност” също допринася за огромния дефицит в НОИ.

Възрастта за пенсиониране, адекватна на продължителността на живота и фактическия трудов живот на хората, трябва да обхваща всички групи в солидарната пенсионна система. Разбира се, най-благоприятният вариант за дългосрочно решаване на проблемите с пенсионна система е преминаването към система на лични пенсионни вноски. Това би позволило избор на размера на пенсията и възрастта за пенсиониране, но тъй като явно подобна промяна не влиза в плановете на правителството, в момента е наложително да се запушат, поне отчасти, огромните пробойни и да се ограничат различните привилегии, отговарящи на други времена и друга икономическа ситуация. В докладите си за България и Европейската комисия също препоръчва ограничаване на ранното пенсиониране, а тенденцията в Европа е към увеличаване на възрастта за пенсиониране.  

В началото на годината пък проучване сред 23 държави по поръчка на комисията по труда в Народното събрание показа, че България е единствената страна в ЕС, в която човек може да се пенсионира без условия за възрастта. В някои страни даже изобщо не съществува ранното пенсиониране, докато в България досега не е правено нищо за неговото ограничаване. Остава да видим дали поредната идея за въвеждане на възраст за пенсиониране на полицаи и военни, както при всички останали, най-после ще стане факт. 

 

Проектът „Активно гражданство и добро управление в борба с бедността” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Страница на проекта: www.bednostbg.info  

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Институт за пазарна икономика и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

http://www.ngogrants.bg/