Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Сеул – прозрачност на администрацията в издаването на строителни разрешителни

Автор: Петър Ганев* / 16.03.2007
Оцени тази статия:

Придобиването на монопол над информацията от страна на бюрократите и насърчаването на „потайността" в администрацията обикновено води до злоупотреби с властта, корупция и обезсърчаване на способността на гражданите да наглеждат бюрократичната дейност. Пълното изсветляване на информацията за правителствените дейности поощрява участието на гражданите в административния процес и осигурява защитата на правото на хората да знаят как са управлявани. Както го описва Джеймс Медисън, един от основателите на САЩ -  „народно правителство без общодостъпна информация е въведение към фарс или трагедия, а може би и двете взети заедно".

Провеждането на политика за пълното разкриване на административната информация за гражданите е от огромно значение за нормалното функциониране на всяка една икономика и особено за борбата с корупцията. Нека разгледаме един пример за успешното провеждане на такава политика в метрополията Сеул, доказала се като особено ефективна в областта на строителните разрешителни.

Програмата на управлението на Сеул (Seoul Metropolitan Government - SMG) за увеличаване на онлайн процедурите за граждански услуги (Online Procedures Enhancement for Civil Applications - наречена ‘OPEN system') е система, в която целият процес на администрация на гражданските молби от приемането на документите до заключителните действия е достъпен в интернет. Въведена през 1999 г., тази система има за цел да се минимизират случаите на корупция и нередности, свързани с обработката на граждански молби.

Системата ‘OPEN' е проектирана за местни жители, давайки възможност да се проверява статусът на гражданските молби по всяко време и от всяка точка чрез интернет, без лично да се посещават различните административни офиси. Различните отдели обработват гражданските молби от момента на приемането на молбата до крайното становище, докато гражданите могат да следят целия процес в интернет.

Системата ‘OPEN' постига изключителни резултати в областта на строителните разрешителни. Схемата на целия административен процес за издаване на строителни разрешителни е много опростена и достъпна онлайн за всички граждани. Това дава възможност на гражданите да имат пълна яснота относно административните стъпки, които трябва да предприемат, както и относно всички фази, през които минава тяхното искане, включително и отговорностите на отделните отдели.

Административни процедури за издаване на строително разрешително, започване на строителство, одобрение за използване

Строително разрешително (административен отдел)

 • Искане за строително разрешително (дата, площ, големина, предназначение)
 • Проучване на искането
 • Одобрение на искането
 • Издаване на строително разрешително (дата, съдържание, условия)

Доклад за започване на строителство (административен отдел)

 • Представяне на доклад за започване на строителство (дата, площ, големина, предназначение, инспектор, строител)
 • Проучване на доклада
 • Одобрение на доклада (дата, условия)

Разрешително за експлоатация (административен отдел)

 • Искане за въвеждане в експлоатация (дата, предназначение)
 • Проучване на искането
 • Одобрение на искането
 • Издаване на разрешително за експлоатация (дата, условия)

Системата ‘OPEN' се възползва максимално от възможностите на интернет и предоставя информация в реално време 24 часа в денонощието. Гражданите могат лесно да проверят докъде е стигнала молбата им и в кой точно административен отдел се разглежда в момента. Системата предоставя и пълна информация за административния персонал във всеки един отдел, включително телефонни номера и имейли на служителите, което е допълнителен стимул за тях да работят ефективно. Тази прозрачност в издаването на строителни разрешителни намалява значително възможността за корупция.

Системата се допълва и от специалните приложения, които разкриват пред гражданите всички нормативни актове и регулации, които имат отношение към строителните разрешителни. Това позволява на гражданите да получат пълна информация и да предприемат всички административни стъпки безпроблемно в удобно за тях време и място.

Постижения на OPEN System

Системата ‘OPEN' предизвиква положителни реакции след въвеждането си. През първите седем месеца приблизително 240 000 човека са посетили страницата на системата ‘OPEN', като броя на регистрираните документи е бил 45 000. Хората, които са посетили страницата от нейното въвеждане през април 1999 г., са 1,324 милиона, като към тях можем да прибавим 63 000 бизнес регистрации, 343 000 регистрирани документа и 19 милиона преглеждания през системата ‘OPEN' до февруари 2001 г.

Гражданите на Сеул също потвърждават ползите от новата система и ефективността й в осигуряването на прозрачност в администрацията. Резултатите от изследване през 2000 г., в което са участвали 1 245 граждани, показва, че 84% от хората считат, че тази система е допринесла значително за прозрачността и 72% от хората са изразили задоволството си от ефективността на новата система в издаването на строителни разрешителни.

Според други проучвания, проведени през март 2001 г., от 48 000 човека, които са подали своите заявки в управата на Сеул и областта Kу през 2000 г., 86% са казали, че процесът е станал по-опростен и ефективен. Колкото до ефекта на новата система върху корупцията, запитаните изказват мнение, че системата е много ефективна в контрола на корупцията, особено в областта на проектирането и строителните разрешителни.