Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Семинар „Минимална работна заплата”

15.10.2010
Оцени тази статия:

На 14 октомври 2010 (четвъртък) в хотел "Радисън" се проведе организираният от ИПИ семинар на тема „Минимална работна заплата (МРЗ)”.

С кратката презентация на историята, ролята и ефектите от МРЗ  и последващият дебат (симулация на обсъждането на размера на МРЗ на тристранния съвет), 50-те участници в семинара и икономистите от ИПИ се опитаха да отговорят на следните въпроси:  

Минималната работна заплата - митове и реалности, стандарт на живот или праг на мизерията, закрила или дискриминация? Трябва ли да има минимална работна заплата и какъв да е размерът й? Кого защитава минималната заплата и какви са скритите ефекти? Кой на чия страна е в дебата за минималната заплата? 

Активната роля на студентите беше ключова за успеха на играта и затова бяха предвидени скромни награди за най-активните студенти, успели добре да аргументират позицията си.

Очаквайте последния от трите семинара. За повече информация за темата и записването, вижте ТУК.