Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Sans changement

14.12.2006
Оцени тази статия:
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

В рамките на икономическия форум за Централна и Източна Европа (www.biforum.org ) се проведе среща на бизнеса с правителството. На нея Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Българската стопанска камара (БСК) представиха вижданията си за нужните промени в стопанската политика (материалът на БСК може да се прочете на http://biz.bia-bg.com/economic/datan/bia_prioriteti.htm, а на БТПП не е достъпен в интернет) . Предложенията на двете организации повтарят до голяма степен отправените пожелания от времето преди изборите, така че и нашият коментар няма да се различава много от казаното в бр. 12 и бр. 25 на същото издание. Общото и в двата материала са исканията за по-ниски данъци, по-бързо връщане на ДДС, по-малко регулации на пазара на труда, по-малко административни бариери, защита на интересите на кредиторите.

Това са мерки, които увеличават стопанската свобода и намаляват разходите на бизнеса за работа с правителството, и ИПИ многократно е защитавал именно подобна стопанска политика.

В тезисите (написани в стил "да се направи...") и на двете организации обаче откриваме предложения, които означават или намерение за защита на конкретни бизнес интереси за сметка на данъкоплатците, или обикновено не разбиране на принципите на икономическата наука. Най-важните са следните:

1/ БТПП предлага диференцирана ставка по ДДС; това би довело до по-скъпа администрация, но по-важното е, че нарушава равнопоставеността на предприемачите пред закона.

2/ БСК предлага облагане на депозитите на български банки в чужбина; аргументът е в стил "това са наши пари и трябва да се инвестират у нас".

3/ БСК предлага "сивата икономика" да се намалява с повече наказания, и то - над едноличните търговци и самонаетите. Според камарата "Голямата данъчна и осигурителна тежест върху коректния бизнес се дължи на значителните размери на "сивата" икономика". Всъщност нещата стоят по точно противоположния начин: тежестите карат хората да бягат "на сянка".

4/ БТПП предлага да се освободи от мита вносът на суровини, които не се произвеждат у нас; преференциите (виж по-горе) във външната търговия нарушават стимулите за ефективно използване на ресурсите чрез развитие на сравнителни предимства.

5/ БТПП предлага в кратък срок да се делегира на браншовите организации правото да лицензират (т.е. ограничават);

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!