Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Роля на чуждестранните инвеститори в българската икономика

14.12.2006
Оцени тази статия:
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

Представяме ви изчисления, които направихме на базата на извадка от 30 компании, всяка от които е член на Българската международна стопанска асоциация (BIBA). Повечето от данните, които получихме са за 2000 г. Изключение са 5 компании, за които данните са очаквания за 2001 г. 27 от фирмите в тази извадка имат чуждестранно участие над 70% в техния основен капитал.

1/ Средната брутна добавена стойност в една компания е малко над 15 млн. лева годишно.

2/ Средната производителност в извадката е 37 690 лв. на един работник годишно. Производителност дефинираме като реална брутна добавена стойност на един работник. Това изчисление изключва една компания с негативна и значително под средната за извадката производителност.

3/ Средния обем на нови инвестиции в една компания е 6.8 млн. лева. Нови инвестиции определяме като стойност на новопридобити дълготрайни активи.

4/ Разходите на труд за единица добавена стойност (unit labour cost) са средно 26 стотинки на 1 лев брутна добавена стойност. Ако изключим 6 компании с unit labour cost, които са отрицателни или значително по-високи от средните, ще получим средна стойност от 34 ст. за 1 лев добавена стойност.

5/ Има силна и положителна връзка между броя заети и обема нови инвестиции (обикновен коефициент на корелация равен на 0.61). Възможна интерпретация е, че новите инвестиции създават нови работни места.Описателна статистикаИПИ благодари на всички компании, които предоставиха свои счетоводни данни за това изследване.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!