Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Решениетона проблема с БНТ

15.12.2006
Оцени тази статия:

През последните седмици в общественото пространство се забелязва еднаособена тенденция – вместо медиите да отразяват новините те са техенобект. По-конкретно това се отнася за Българската национална телевизия,която е в центъра на поредния скандал.

Въпросът относно договора с “Видео Интернешънъл” – има ли такъв договори дали е валиден - ще бъде решен от компетентните органи, но това епоредното решение, което не отговаря на обществения интерес, който трябвада бъде защитаван именно от БНТ като “обществена телевизия”.

Според рейтинга на най-гледаните петдесет предавания, изготвен от TVPlan за седмицата от 2 до 8 февруари 2004г., предаването с най-високрейтинг от излъчените от БНТ е епизод от сериал и заема едва седемнадесетомясто, а общо в класацията има едва седем предавания на БНТ, от коитособствената продукция на канала е 3 предавания. Това недвусмислено показва,че БНТ не може да задоволи нуждите на хората, тъй като те предпочитатда гледат останалите частни канали, които също излъчват предавания вуслуга на обществения интерес. Също така БНТ не може да бъде оценяванаспоред филмите, които предлага, макар че очевидно те са предпочитанатачаст от нейната програма, защото това не е основната и задача като общественателевизия – филми и сериали излъчват всички телевизии включително иместните канали.

От друга страна, присъствието на БНТ на рекламния пазар води до изкривяванена информацията, предавана чрез цените, които се формират на него. БНТне е пазарно ориентирана, каквито са частните канали – основната частот нейната издръжка идва от субсидия от републиканския бюджет и нямастимули да се стреми към максимизиране на приходите си. През последнитегодини процентът на приходите на БНТ от реклама и продажба на програмипостоянно намалява, като през 2003 г. е около 22% и вероятно тази тенденцияще продължи през 2004 г. Един от факторите за това е ограничаванетона рекламното време на БНТ, но основната причина са нарастващите субсидии(за 2004 г. те ще достигнат 49.123 млн. лв.), които гарантират издръжкатана медията независимо от представянето и.

Същевременно обаче разходите и трудно се контролират, а персоналътпродължава да бъде прекалено раздут - 1965 души по данни за 2003 г.За излъчването на 24-часова програма на частните канали са им необходимимного по-малко на брой служители (на сайтовете на БТВ и Нова телевизияняма официална информация, но там едва ли работят по повече от 500 човека)и естествено разходите за заплати са по-ниски. Освен това БНТ поддържадве почивни станции – в Китен (съвместно с Българското национално радио)и в Пампорово, а също и печатница, където също се изливат парите наданъкоплатците.

Решението на проблема с БНТ е просто – бърза и прозрачна приватизацияна канала. Това ще премахне източника на скандалите, а именно използванетона чуждите пари (на данъкоплатците) от страна на неизбрани от тях хора.По този начин БНТ ще продължи да съществува, а добрите предавания внея ще бъдат запазени, независимо че телевизията няма да бъде вече държавна.

 

Таблица1: Приходи на БНТ от реклама и продажба на права като процент от общитеи разходи

Година

1999

2000

2001

2002

2003

Приходи

49.5

48.1

43.2

25.5

22.0

* Източник: СЕМ, Закони задържавния бюджет и собствени изчисления