Бюлетин за ниски данъци ISSN 1313 - 0544

Рекорден бюджетен излишък за първото тримесечие

Автор: Георги Ангелов* / 03.05.2007
Оцени тази статия:

Според публикуваните от Министерството на финансите данни за бюджета от началото на 2007 година до края на месец март бюджетните показатели се подобряват значително спрямо февруари. Както бях писал през февруари бюджетът отбеляза дефицит от 20 милиона лева като прогнозата ми беше, че това е временно явление. Така и се оказа. Ето детайлите.

  • 1. Приходите в бюджета нарастват с темп от 15.4% спрямо предходната година и достигат 5.05 милиарда лева.
  • 2. Данъчните приходи растат с 12%, неданъчните с 22%, а помощите от чужбина - с 206%.
  • 3. Бюджетният излишък е 539 милиона лева - най-големия за първото тримесечие откакто се публикуват данни насам.
  • 4. При данъчните приходи има голяма вариация:

- приходите от данъка върху печалбата растат най-бързо - с цели 45% спрямо предходната година; при това, ставката на данъка е намалена с една трета, от 15% на 10%. Продължава тенденцията по-ниските ставки по този данък да носят повече приходи на бюджета.

- приходите от акцизи растат с 39%, като при тях ситуацията е точно обратната, ставките са увеличени заради изисквнията на ЕС

- приходите от данъка върху доходите нарастват точно с 22.22% - това вероятно се дължи на ръста на заетостта през годината

- приходите от мита спадат с 55% заради възприемането на общата тарифна политика на ЕС

- приходите от ДДС спадат със 7% за първото тримесечие - най-вече заради промени в начина на събиране, които имат еднократен ефект. Ако разгледаме развитието на приходите от ДДС по месеци, забелязваме следното:

  • през януари спадът на приходите е 30%
  • през февруари спадът е 20%
  • през март има ръст на приходите от 39%

Ръстът на приходите от ДДС през месец март почти компенсира спада от предишните два месеца, така че общата промяна за първото тримесечие е спад от 7%.

- приходите от осигурителни вноски растат с 10.8% въпреки че първият /държавният/ стълб на пенсионната система беше намален с един процентен пункт за хората родени след 1959 година и с толкова беше увеличен вторият /частният/ стълб

 

Бюджетен излишък, първо тримесечие, 2003-2007

Източник: Министерство на финансите, собствени изчисления

 

* Георги Ангелов е старши икономист в Институт Отворено общество. За първи път статията е публикувана в Блогът за икономика (http://www.ikonomika.org/).