Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Регионални профили: препоръки за развитие 2015

06.03.2015
Оцени тази статия:

От 2012 г. Институтът за пазарна икономика (ИПИ) анализира социалното и икономическо развитие на областите в България. Представяме на Вашето внимание публикацията „Регионални профили: Препоръки за развитие 2015”.

 

изтеглете пълния текст на доклада | разгледайте специалната ни брошура

Резюме

Данните за развитието на българските региони през последните десет години подчертават нуждата от коренна промяна на философията на регионалното развитие. Въпреки че много от проблемите биват ясно осъзнати, подходът за справяне с тях остава подчертано административен и силно централизиран – фактор, който намалява ефективността на провежданите политики.

Нещо повече – до ден днешен българските области остават заложници на политически интереси и до голяма степен са лишени от възможността да противостоят на протичащите на територията им негативни демографски, социални и икономически процеси.

Проблемите на местните общности могат най-добре да бъдат осъзнати на местно ниво.

В същото време голяма част от средствата, отпускани по линия на Европейския съюз, се изразходват за проекти и дейности, които нямат пряко отношение към проблемите на хората, живеещи в дадено населено място. В дългосрочен план недостатъчният собствен ресурс и липсата на фискална самостоятелност на органите за местно самоуправление е един от факторите, които ускоряват деградацията на местните общности и подкопават местния демократичен процес.

Препоръките, изложени в „Регионални профили: препоръки за развитие 2015”, са следствие от тригодишната работа на ИПИ в сферата на регионалното развитие.

  • Препоръките по отношение на местните финанси имат за цел възстановяването на връзката между „политическото представителство” и „данъчното облагане” на местно ниво, както и създаването на реални финансови стимули за местната власт да работи за повече инвестиции и работни места. Водеща сред тях е идеята за автоматично пренасочване на една пета от приходите от подоходния данък към общинските бюджети на принципа “парите следват личната карта”.
  • Препоръките по отношение на пазара на труда ще спомогнат за намаляването на негативните ефекти от различни административни решения върху работещите и предприятията в някои от най-бедните райони на страната. Сред тях се нареждат въвеждането на гъвкави методи за полагане на сезонна заетост и отчитането на регионалните различия при формулирането на национални политики като повишаването на осигурителната тежест и минималната работна заплата.
  • Препоръките по отношение на бизнес средата и инвестициите ще спомогнат за по-активното ангажиране на органите на местно самоуправление със социално-икономическите процеси, които протичат на тяхна територия. Местните стратегии за привличане на инвестиции следва да поставят акцент върху обучението и образованието на работната ръка, а вниманието трябва да се насочи от усвояването на европейски средства към създаването на условия за привличането на частен капитал.

 

изтеглете пълния текст на доклада | разгледайте специалната ни брошура

 

За повече информация:

  • Бизнес среда и инвестиции: Десислава Николова, главен икономист на ИПИ, dnikolova@ime.bg, (02) 952 62 66
  • Местни финанси: Петър Ганев, старши икономист в ИПИ, ganev@ime.bg, (02) 952 62 66
  • Пазар на труда: Явор Алексиев, икономист в ИПИ, yavor@ime.bg, (02) 952 62 66