Анализи ISSN 1313 - 0544

Регионално развитие

23.03.2015

Регионални профили: препоръки за развитие 2015

Данните за развитието на българските региони през последните десет години подчертават нуждата от коренна промяна на философията на регионалното развитие. Въпреки че много от проблемите биват ясно осъзнати, подходът за справяне с тях остава подчертано административен и силно централизиран – фактор, който намалява ефективността на провежданите политики.

Нещо повече – до ден днешен българските области остават заложници на политически интереси и до голяма степен са лишени от възможността да противостоят на протичащите на територията им негативни демографски, социални и икономически процеси.

Проблемите на местните общности могат най-добре да бъдат осъзнати на местно ниво.

Препоръките, изложени в „Регионални профили: препоръки за развитие 2015”, са следствие от тригодишната работа на ИПИ в сферата на регионалното развитие.

 

РЕГИОНАЛНИ ПРОФИЛИ: ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ

Изследването „Регионални профили: показатели за развитие” предоставя обхватна информация за развитието на областите в страната. Чрез изготвянето на отделни профили за всяка област и допълването им с тематични анализи, изданието описва както икономическите, така и социалните аспекти на живота в регионите.

 

МЕСТНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРАВЕНЕ НА БИЗНЕС

Индексът "Местни условия за правене на бизнес" е първото по рода си изследване на условията за правене на бизнес на местно ниво в България. Публикацията има за цел да изследва различията в бизнес средата на местно ниво и да посочи къде в България е най-лесно да се прави бизнес от административна/регулаторна гледна точка.