Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Реформи на пенсионните системи по света

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

Скорошен доклад на Естел Джеймс от Националния център за икономически анализи National Center for Policy Analysis) прави преглед на реформирането на пенсионно осигурителните системи по света, с пълно или частично въвеждане на частно пенсионно осигуряване ( към текста). Темата е особено актуална предвид дискусията в България през последните месеци, относно рисковете пред настоящата система, която се основава на разходно-покривен принцип.

1/ Според данните от изследването повече от 80 милиона трудещи се по света имат възможност да се осигуряват и в индивидуални партиди (в повечето случаи частично частно пенсионно осигуряване). Става въпрос за Чили, Швейцария, Холандия, Великобритания, Аржентина, Австралия, Колумбия, Дания, Перу, Унгария, Казахстан, Боливия, Мексико, Уругвай, Салвадор, Полша, Хонг-Конг и Швеция (подреждането е според годината на въвеждане на реформата, а периода е 1982-2000 г.).

2/ Относителният дял на населението над 60 години в световен план е около 10%, като тенденцията е за двойно нарастване през следващите тридесет години. Това на практика ще постави пред невъзможност да функционират разходно-покривните системи в страните, които не реформират модела на осигуряване.

3/ Авторът сравнява ефективността на частните и държавните фондове с показателя - брутна доходност на фонда минус нарастването на дохода на глава от населението. Средните стойности на индикатора показват положителна възвращаемост от 4% за частните фондове и отрицателна възвращаемост от 8,4% за държавните фондове по света. Именно значителната разлика в рентабилността ще бъде предпоставка за все повече страни да възприемат или да увеличават относителния дял на частното осигуряване. Колкото повече това се отлага във времето, трудностите и проблемите постоянно ще се увеличават. Пенсионното осигуряване, подобно на много други сфери на икономиката, показва значително по-добри резултати, когато системата се основава на индивидуални решения и индивидуална отговорност, т.е. когато се осъществява от частно-правни субекти.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!