Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Развития по сделката за БТК

Автор: ИПИ / 10.01.2007
Оцени тази статия:
През седмицата "Вива Венчърс" се съгласи да увеличи цената за 65% от БТК до 230 млн. евро, да се откаже от дивидента за 2002 г. в размер на 65 млн.евро, да намали планираните съкращения в БТК с 2000 души и да увеличи инвестициите през първите три години. Така правителството и “Вива Венчърс” достигнаха до съгласие по параметрите на сделката за БТК, поради което шансовете да се сключи скоро сделка се увеличават. Разбира се, имайки предвид досегашното развитие на сделката прекаленият оптимизъм е излишен.

Една евентуална сделка за БТК би имала следните резултати:

1. Ще се даде на БТК трети лиценз за GSM-оператор като по този начин ще се увеличи конкуренцията при мобилните телефонни услуги. Това ще доведе до значително понижаване на цените на разговорите, които в момента са значително по-високи от цените в други страни.

2. БТК ще се модернизира по-бързо като така ще посрещне конкуренцията и ще предостави по-добри услуги на клиентите си (не бива да забравяме, че делът на БТК в комуникационния пазар падна под 50% през 2002 година, въпреки законовият монопол на компанията и въпреки, че в отрасъла не е имало приватизация).

3. Правителството ще получи 230 милиона евро. Ако сделката се забави още цената на БТК ще спадне още (също както ако БТК беше продадена преди 10 години цената щеше да се измерва в милиарди).

4. Една евентуална скорошна сделка за БТК ще покаже, че правителството все пак има воля за реформи. В момент, в който министърът на финансите е в оставка, няма управител на БНБ, приватизация не се прави (съвсем скоро се провали сделката за Варненската корабостроителница) и се обявява забавяне на обещаното намаление на данъците една продажба от мащаба на БТК би била добър знак.

5. Една продажба на БТК на Вива Венчърс ще покаже последователност, тъй като Вива Венчърс е кандидатът, класиран на първо място в конкурса за приватизация на БТК. Нормалната логика е този кандидат, който е класиран на първо място, да печели конкурса. В противен случай се създава допълнителна несигурност в очакванията за действията на правителството, което влияе негативно на бизнес средата.

Нещо, което не може да не се отбележи по повод на тази сделка е, че правителството продължава практиката в приватизационните договори да определя параметри като инвестиции и заети в продаваните компании. Тъй като смисълът на приватизацията е преминаване на управлението на съответната компания в ръцете на частен собственик, който да решава какво да прави с тази компания, тази практика на предопределяне на действията на компанията в следващите години е неоправдана и ще бъде за сметка на клиентите.