Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Работа и гъстота на населението в България и ЕС

Автор: Явор Алексиев / 04.08.2017
Оцени тази статия:

България е страната в ЕС, в която се наблюдава най-голяма разлика в заетостта между гъсто населените и слабо населените места. Данните на Евростат от ежегодното изследване EU-SILC показват, че през 2016 г. заето е 57,4% от населението в слабо населените места (в общия случай това са селата и малките градове) и 73,7% от това в гъсто населените места (по-големите градове). Тази разлика от над 16 процентни пункта е на практика без аналог в ЕС, като причината за нея е най-вече ниската заетост в селата.

В същото време сравнението със средните данни за ЕС в периода 2007-2016 г. показва, че с изключение на кратък период между 2011 и 2012 г. заетостта в гъсто населените места у нас е по-висока от средната за ЕС. Именно там се вижда и най-ясно възстановяването на трудовия пазар, като предкризисните нива на заетост са почти достигнати. Заетостта в гъсто населените места в България е по-висока от тази в страни като Франция, Италия, Австрия, Испания и Полша. В слабо населените места подобрение на ситуацията се вижда едва през последните две години, но разликата с рекордната заетост от 2008 г. остава близо 10 процентни пункта.

- пълен текст на материала -