Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Пълна непрозрачност около концесията за магистрала “Тракия”

16.12.2006
Оцени тази статия:

 

През седмицата в медиите се появи съобщение (ОДС организира пресконференция), че правителството е решило да увеличи със 160 млн. евро средствата за строителството на магистрала “Тракия”. Както е известно има решение на Министерски съвет за концесиониране на автомагистралата за срок от 35 години. С тази сума общата инвестиция се увеличава от първоначално приетите 717 млн. евро до 877 млн. евро. Според представителите на ОДС “увеличението на инвестицията със 160 млн. евро е аргументирано с рехабилитацията на изградената вече автомагистрала след седмата година на построяването й до края на концесията”. От общата сума (преди последното увеличение), държавно гарантираният заем е в размер на 645 млн. евро, като инвеститорът е поел задължението да вложи 72 млн. евро. собствени средства, тоест около 10%.

Не беше проведен търг, нито конкурс, не бяха поканени дори други кандидати. Всъщност дълъг период от време никой дори не знаеше, че правителството има намерение да отдаде магистралата на концесия. Смисълът на провеждането на конкурентна процедура е да се избере концесионер, който предлага най-добри условия при ясно зададени критерии. Липсата на каквато и да било конкурентна процедура означава, че приетата цена и съответно нейното увеличение, не може да бъде сравнена с друга такава, просто, защото няма никаква база за сравнение. Цената може да се увеличава безбройно много пъти, като се измислят различни поводи.

Ако беше проведен търг или конкурс би имало възможност, ако класираният на първо място кандидат по някаква причина не иска до подпише договор, да се избере за концесионер вторият в процедурата кандидат. Наличието на варианти и конкуренция щеше да бъде стимул за договаряне на по-добри условия. В настоящата ситуация е налице абсолютен монопол, така че кандидат-концесионерът може да предявява всякакви претенции без да се чувства застрашен по какъвто и да било начин.

Освен това според последните съобщения, заложеният в проектодоговора поток от автомобили за денонощие е 25 650 (преди това разговорите се въртяха около 20 000). В момента по приблизителни оценки трафикът по магистралата за денонощие е около 8-10 хиляди автомобила. При това положение държавата ще доплаща пътните такси да достигането на планирания поток от 25 650 годишно. Трябва да се има предвид, че въвеждането на магистрални такси допълнително ще намали трафика, защото ще създаде стимули за ползване на околни пътища, така че разходите на държавата ще нараснат допълнително. Не е ясно дали увеличаването на бизнес активността в бъдеще ще доведе до повече трафик по магистралите. Не трябва да се забравя, че допълнителен разход за бюджета ще бъде и решението камионите над 12 тона да не плащат магистрални такси, защото това ще противоречи на евродиректива 99/62, така че българския данъкоплатец ще покрива и разходите за чуждестранните тежкотоварни автомобили.

При една стилизирана сметка, предполагаща трафик около 8 000 автомобила и съответно доплащане до договорения трафик от 25 650, при среден примерен разход от 25 лв. (таксата не е обявена публично; трябва също да се отчита, че част от автомобилите ще ползват отделни участъци от магистралата) годишните разходи за държавата ще бъдат около 160 млн. лева. За 35 г. разходът на държавата ще бъде около 5,6 млрд. лева. Освен това за 35 г. концесионерът ще реализира и собствени приходи за около 2,5 млрд. лева. Също така на концесионера се предоставят всички права за изграждане на крайпътни комплекси, като от него няма да се изискват разрешения и такси за ползване.

Тоест правителството едновременно предоставя държавни гаранции, права за изпълнение на крайпътни комплекси и ще плаща за изпълнението на определен трафик. На практика рискът за концесионера се ограничава до 72 млн. евро собствени средства.

Според данните, с които разполагаме, концесионирането на магистрала “Тракия” изглежда доста неизгодна за държавата и гражданите сделка. При това положение най-логичното нещо, което може да се случи е сегашните преговори да се прекратят и да се обяви търг с широко участие на фирми, като основен критерии за избор на концесионер следва да бъде размерът на магистралната такса. Така може да се окаже, че има кандидати, които да предложат по-ниска такса на преминаване и вероятно по-ниски параметри на гарантиран трафик. При това положение ще има и повече прозрачност, така че да отпаднат съмненията за “задкулисни игри”.

 
 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).