Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Прозорливост в регулирането на капачките

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

В предишен брой на нашия бюлетин публикувахме хумористичен материал за производител на кофи и легени, който лобира за протекционистични мерки от страна на правителството ( виж). Очевидно представители на Министерството на икономиката са се запознали със "загриженост и далновидност" с този материал, защото след разследване на увеличения внос на кроненкоркови капачки през 2001 г., в момента обмислят въвеждането на защитни мита ( към текста). Аргументът за това е увеличаването на вноса с 573% през 1999 г. и с 774% през 2000 г., като пазарният дял на вносителите нараства от 0,1% до 11,25%. По не потвърдени данни, защитното мито ще бъде 1,5 евро за 1000 броя капачки.Коментар: 1/ През последните месеци само производителите, които не са поискали настоятелно някакви протекционистични мерки не са получили такива. Същественото в случая, е че държавите, за които се налагат ограничителни мерки е логично да отговорят с аналогична политика за други български продукти. Така например Македония е в процес на въвеждане на защитни мита за млечни продукти, внос от България, като отговор на въведените от българското правителство мита за пресни зеленчуци (по данни от Македонската търговска палата). Безсмислието на протекционистичната политика е в това, че няма как едновременно да бъдат защитени всички производители ( повече).2/ Това, че търговията, респективно вноса, с определена стока се увеличава, съгласно принципите на пазарната икономика, не може да бъде причина за въвеждането на ограничителни мерки. Едно такова решение ще бъде от полза за няколкото местни производителя (например Кремиковци), но всички потребители ще платят по-висока цена за крайния продукт.3/ Горните две твърдения са илюстрирани много добре от Хенри Джордж в "Протекционизъм и свободна размяна", 1886 г. " Протекционистичните мерки са точно толкова приложение на сила, колкото окупационните армии, като и двете целят ограничаване на търговията. Разликата обаче, е, че целта на окупационната армия е да попречи на враговете на дадена държава да търгуват, докато протекционистичните мерки възпрепятстват свободната размяна на собствените граждани".

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!