Бюлетин за ниски данъци ISSN 1313 - 0544

Пропорционален данък от 10 % и в Македония?

Автор: Красен Станчев / 01.06.2006
Оцени тази статия:

След едно доста противоречиво управление и общо несъгласие с начина, по който международната общност тълкуваше албанските бунтове през 2001 г., македонската партия ВМРО - ДПМНЕ загуби общите избори преди пет години.

Сега тя прави опит да се прероди и да спечели предстоящите на 5 юли парламентарни избори. И има всички шансове да направи това.

Програмата на ВМРО - ДПМНЕ е озаглавена “Прераждане в 100 стъпки” (на македонски: “Преродба во 100 чекори” има предвид обновата както на самата партия , така и на Македония. Партията вече използва оранжевия цвят, с което иска до покаже привързаността си към либералните идеи.

Едно от централните послания е въвеждането на плосък данък, на македонски – “равен данок”.

Политиката, която ВМРО - ДПМНЕ обещава, е:

  • Въвеждане на плосък данък върху доходите на физическите от 10 на сто, вместо сегашните три ставки от 15, 18 и 24 процента.,

  • Намаляване на данък печалба от 15 на 10 на сто,

  • Въвеждане на нулева данъчна ставка за реинвестираната печалба,

  • Намаляването на въпросните данъци да стане на два пъти – 12% от 1 януари 2007 г. и 10% от 1 януари 2008 г.

(Между другото, за всички 100 политики програмата дава конкретни срокове.)

За разлика от България, където преди изборите никой не обръщаше внимание на разходите за работа с правителството, ВМРО - ДПМНЕ(1) отделя и сериозно внимание на ограничаване на инспекции, включително данъчните.

Дори и изборите да не бъдат спечелени от тази партия, много е вероятно тези идеи да бъдат осъществени в една или друга форма.

 

 

 

--------------------------------------------------------

(1) Работена под ръководството на Трайко Славески, който е професор в Скопския Университет Св. Климент Охридски, учредител и първи президент на Асоциацията на модерна икономика и бивш министър на икономическото развитие в правителството на Люпчо Георгиевски.