Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Програмни бюджети

Автор: ИПИ / 09.01.2007
Оцени тази статия:

За първи път в най-новата история на България станаха публично достояние програмните бюджети на всички български министерства като съпътстващи документи на проекта за държавен бюджет по време на неговото обсъждане. Тук е моментът да поздравим най-вече министерство на финансите за положените усилия. Считаме, че това допринася в голяма степен за прозрачността на бюджетната процедура. Ако това се допълни и с отчети по изпълнението на програмните бюджети след края на годината по министерства ще е възможно да се направи анализ и съпоставка за ефективността на водените политики.

Както обещахме в последния брой на Прегледа на стопанската политика, ИПИ ще зададе своите въпроси по проекта за държавен бюджет. Това обаче ще стане следващата седмица, тъй като програмните бюджети на министерствата са достъпни и е необходимо време за да се запознаем с тях.