Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Проектозаконът за жилищно-спестовните каси или защо държавата не трябва да се намесва?

15.12.2006
Оцени тази статия:

Проектът на закон за жилищно - спестовните каси (ЖСК) в България е готовот няколко години[1] , но все още не е гласуван. Според г-н Цочо Куманов(представител на немската строително-спестовна каса "Швебиш Хал"в България), основната причина е липса на политическа воля и силно влияниеот страна на банките в страната, които не биха искали да имат конкурентв тази област. Пак според привържениците на проекта, те могат да изчакатоще малко с неговото приемане от следващото народно събрание.

Защо не трябва да се приема законът?

1. Според авторите на проекта една от преследваните цели е държавата данасърчи спестовността на гражданите. Спестовността на гражданите зависиот нивото на доходите, пазарните лихвени проценти, доверието в банковатасистема и ред други фактори. Ако държавата успее да гарантира сигурности предвидимост на пазарните субекти, те ще направят останалото.

2. Едно от сочените предимства на ЖСК е, че през първоначалния период нанатрупване на средства от членовете на касата тя ще може да си изгради представаза възможността на клиентите относно тяхната платежоспобност. При настоящияизменен и по-широко обхватен централен кредитен регистър на БНБ и предстоящотостартиране на частно кредитно бюро в страната всяка финансова институцияможе лесно и на достъпна цена да получи подробна информация.

3. Според концепцията за ЖСК всеки спестител трябва минимум 24 месеца даправи вноски за да получи правото на кредит от касата в размер на два пътиспестената сума (плюс лихвите по депозита). Ако ЖСК има за целева групахората с по-ниски доходи, то човек се замисля колко пари може да спестиедин обикновен работник, колко средства редовно месечно може да отдели ина тази основа какъв кредит може да получи при средна работна заплата завторото тримесечие на 2004 г. от 291 лв.[2]? Смело можем да твърдим, че евентуалния кредитняма да стигне за основен ремонт на едно панелно жилище, а само за малкиподобрения. Не това обаче е основната цел на ЖСК. Или поне не в Австрияи Германия.

4. Държавата ще предлага определена добавка към спестената сума на всекичлен на касата (предвижда се да е между 25 –35% от спестената сума, но неповече от определен размер). Това е и един от основните инструменти на ЖСКза подпомагане на хората с по-скромни доходи при закупуване на жилище. Впървия вариант на законопроекта тази добавка е предвидена да бъде не повечеот 1 000 лв. Нормално е в момент на предизборни обещания и бюджетен излишъкмного заинтересовани групи да се опитват да извоюват определени облаги.Искането за държавно подпомагане на спестителите в ЖСК е пример за това.Остава ни да се надяваме, че това няма да се случи и парите на данъкоплатцитеняма да се използват за такова начинание.

5. Процентът на собственост в България е около 93%, което е много над европейскоторавнище. Вярно е, че значителна част от жилищата са остарели и имат спешнанужда от ремонт. Вярно е също, че част от тези жилища са изоставени и необитаеми.Но също така е вярно, че това е ценен актив, който в развитите държави сеизползва за допълнителен или основен доход на собствениците. Време е хоратав България да преценят реално възможностите си и да потърсят начин да използватнедвижимите имоти и като източник на средства (отдаване под наем например).

6. Конкуренцията между банките вече дава резултати по отношение на по-нисъклихвен процент, по-гъвкав погасителен план, различни ипотечни продукти (включителнои обвързване на кредит с наличие на депозит) и това ще продължава в бъдещес оглед на присъединяването към ЕС и изравняване с европейската практика.Пазарът и конкуренцията доказват, че кредитирането става все по-достъпно.
Предвиденото ограничение в закона за максимален марж по лихвите по спестяваниятаи лихвите по отпуснатите средства е фиксирано към 5%. Това ограничение сесочи като начин кредитите, получавани от ЖСК да бъдат евтин ресурс. Кактое видно от данните на БНБ пазарът сам достига тези стойности и все по-малъкмарж ще се наблюдава в бъдеще.

Август 2002

Август 2003

Август 2004

Лихвен процент по новодоговорени жилищни кредити на домакинства (лв.)

13,21

13,16

12,25

Лихвен процент по новоприети депозити над 1 г. надомакинства (лв.)

7,02

8,29

6,52

Марж

6,19

4,87

5,73

Източник: БНБ

7. Един от начините за поевтиняването на кредитите за клиентите е въвежданетона ипотечното застраховане, което е продукт на пазара (за повече информациявиж тук). По този начин, жилищнитеи ипотечни кредити ще станат по-достъпни за широк кръг от потребители,поради по-ниския риск за банките.

 


----------------------------

[1]Първоначалният вариант на законопроекта е внесенв парламента на 18 юли 2001 г. За повече информация виж тук.
[2]Данни на НСИ.

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).