Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Проектозакон срещу прането на пари може да ограничи правото на сдружаване

29.05.2017
Оцени тази статия:

На 10 май бе публикуван за обсъждане проект на нов Закон за мерките срещу изпирането на пари. Законопроектът предвижда въвеждането на редица обременителни административни изисквания към неправителствените организации (юридически лица с нестопанска цел - ЮЛНЦ), които, ако бъдат приети, биха затруднили нормалното функциониране на всяко едно НПО. На практика текстовете ограничават правото на сдружаване. Предвидените в законопроекта задължения за ЮЛНЦ включват:

  • Приемането на Вътрешни правила, като ДАНС ще разработи примерни такива, които ще бъдат задължителните минимални стандарти, а не само пример как да изглеждат такива правила (както би трябвало да бъде с едни примерни правила). Освен това, съдържанието на тези „примерни“ правила не е законово уредено, което създава риск то да бъде доразвито от страна на ДАНС и да включва още допълнителни изисквания, които ще бъдат без законово основание;
  • Идентифициране на своите клиенти (за ЮЛНЦ това означава и дарители): физическите лица – с копие на личната им карта; юридическите лица – с копие на актуално състояние или друг документ, както и идентифициране на представляващите ги – отново с копие на лична карта;
  • Идентифициране действителния собственик на юридическите лица-клиенти;
  • Идентифициране произхода на средствата, които получават;
  • Определяне дали техните клиенти действат от собствено име или за сметка на трето лице;
  • Извършване на собствена оценка на риска и т.н.

Ние не искаме подобно законодателно решение да обезкуражи гражданската активност и, на практика, да доведе до ограничаване правото на сдружаване у нас. За да разберат властите, че този въпрос е от съществено значение за всички граждански организации и за цялостната среда, в която работим, е необходимо да обединим усилията си.

 

До 9 юни можете да:

Разчитаме на Вашата подкрепа!