Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Призив за съвместни действия в защита на класическите свободи

Автор: ИПИ / 09.01.2007
Оцени тази статия:

"Those Who Desire To Give Up Freedom In Order To Gain Security, Will Not Have, Nor Do They Deserve, Either One."

Thomas Jefferson

"Онези, които искат да пожертват свободата си в замяна на повече сигурност, няма да имат, и не заслужават, нито свобода, нито сигурност."

Томас Джеферсън

Намеренията на министерството на вътрешните работи за ограничаване на личните права на гражданите не са изолирано действие - те са част от общата риторика за "баланс между интересите на обществото на индивидуалните права".Подобни идеи застрашават класическите свободи:

- защита на частната собственост;

- неприкосновеност на личността, жилището и кореспонденцията;

- свобода на словото;

- равенство пред закона;

- справедлив процес при отнемане на права.

Институт за пазарна икономика призовава всички организации, за които защитата на тези свободи е възприета мисия, за общи действия срещу идеите за ограничаването им, чрез създаването на широка коалиция.