Статии ISSN 1313 - 0544

Презентации от кръгла маса на тема "Какво означава Европа 2020 за България" (13 юли 2011)

13.07.2011
Оцени тази статия:

На 13 юли 2011 Инситутът за пазарна икономика организира кръгла маса, на която представи двете оценки на въздействие, които изготви по целите от Националната програма за реформи на България за заетост и бедност.

На кръглата маса присъстваха повече от 60 представители на неправителствени организации, администрацията и граждани.

Презентации бяха направени за:

- Процесът на обществени обсъждания при изготвянето на НПР за България и беше представена накратко стратегията Европа 2020 и националните цели за България - презентация

- Ефектите от предложените мерки за постигане на националната цел за увеличаване на заетостта и намаляване на хората, живеещи в риск от бедност - презентация

 

За контакти:

Десислава Николова, главен икономист

Петър Ганев, старши икономист

02/952 62 66, 952 35 03