Статии ISSN 1313 - 0544

Преминаване към капиталова пенсионна система в България. Ефекти върху спестяванията и инвестициите в икономиката.

11.04.2008
Оцени тази статия:
Целта на настоящето изследване е да анализира необходимостта от преминаване към капиталова пенсионна система в България и да оцени ефектите от реформата върху спестяванията и инвестициите в българската икономика до 2050 г.