Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Прегледна доклада на ЕБВР за страните в преход

15.12.2006
Оцени тази статия:

Таблица 2: Индекс на ЕБВР за България

Индекси

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Либерализация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Либерализация на цените

2.7

2.7

4.0

4.0

4.0

4.0

4.3

4.3

4.3

Валутна и търговска либерализация

4.0

4.0

4.0

4.0

4.3

4.3

4.3

4.3

4.3

Приватизация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малки предприятия

3.0

3.0

3.0

3.0

3.3

3.7

3.7

3.7

3.7

Големи предприятия

2.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.7

3.7

3.7

3.7

Предприятия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реформа в предприятията

2.0

2.0

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.7

Конкурентна политика

2.0

2.0

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

Инфраструктура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реформа в инфраструктурата

1.3

1.7

2.0

2.0

2.3

2.7

2.7

2.7

2.7

Електроенергия

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.3

3.3

3.3

3.3

Железници

n.a.

n.a.

n.a.

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

Пътища

1.0

2.0

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

2.3

Телекомуникации

2.3

2.3

2.7

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

3.0

Вода и отпадъчни води

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

3.0

3.0

3.0

3.0

Финансови институции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реформа в банковия сектор

2.0

2.0

2.7

2.7

2.7

3.0

3.0

3.3

3.3

Реформа в небанковите финансови институции

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.3

2.3

Източник: ЕБВР