Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Преглед на стопанската ситуация в региона на Централна и Източна Европа - глава I от предварителна публикация на UNECE, представена на 3 март 2003 в Женева

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

Годишна промяна в реалния БВП в Източна Европа и бившите съветски републики за периода 1999-2003 (В проценти)

Източник: Националните статистики, доклади на агенции за прогнози.

Анализ на JP Morgan за ръста на реалния БВП, потребителските цени и баланс на текущата сметка на страни от Централна и Източна Европа, САЩ, Евро зона и Западна Африка:

© Коментарните материали от Прегледа на стопанската политика са обект на авторско право. При използването им е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатват материали от бюлетина (за абонамент:mandova@ime.bg).

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!