Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Предстои

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

Коментар върху внесения в Народното събрание неразумен закон за етичните норми в работата на народния представител

и

Вече на страницата на ИПИ:От инвалиди към хора с увреждания: Правата на хората с увреждания в България" Преглед 2001; Издание на "Център за независим живот" и разработено от колектив от експерти на сдружение "Център за независим живот"-София и "Институт за пазарна икономика"

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!