Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Представяме ви -

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

Уебсайтът на SSCO, дъщерна компания на Креста Маркетинг ТП - www.ssco.bg предлага профили на български компании и индустрии. Профилите на компаниите съдържат следната информация:

- Кратка информация, извлечена от счетоводните отчети на компанията;

- Бизнес и финансов профил;

- Котировки - търговията с акции на компанията на Българската Фондова Борса - София (БФБ - София);

- Графики - детайлно графично представяне на търговията на компанията на БФБ - София;

- Анализи - последни анализи за компанията в PDF формат;

- Счетоводни отчети (отчет за приходите и разходите, баланс, и финансови коефициенти за последните три години);

- Новини (свързани с компанията);

- Съобщения - дискусионен форум.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!