Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Регионални профили: показатели за развитие 2013

08.11.2013
Оцени тази статия:

Анализът "Регионални профили: показатели за развитие 2013" представя социално-икономическото състояние и развитие на областите в България въз основа на 58 индикатора, обединени в осем категории – икономика, инфраструктура, данъци и администрация, демография, образование, здравеопазване, околна среда и социална среда. Изследването съдържа както икономически и социален портрет на всяка една от 28-те области, така и тематични анализи върху следните теми:

  • Фактори за развитие на регионите;
  • Данъчна политика на местно ниво;
  • Пазарът на труда в годините на криза;
  • Клъстерен анализ на 28-те области (групиране по сходства и различия).

 

Изследването дава отговор на важни въпроси като:

  • Какво прави едни области по-развити или проспериращи, а други – по-бедни или изоставащи?
  • В кои области пазарът на труда се възстановява по-бързо след кризата?
  • Кои области са привлекателни за инвестиции и къде има корупция?
  • Къде негативните демографски тенденции са най-остри?
  • Къде хората са удовлетворени от живота и в кои области са склонни да имигрират?

 

 

За повече информация:

Десислава Николова

главен икономист

dnikolova@ime.bg, 02/952 62 66

Явор Алексиев

икономист

yavor@ime.bg, 02/952 62 66