Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Права на собственост 2009

Автор: Зорница Манолова / 27.02.2009
Оцени тази статия:

„Правото на собственост е

най-важното условие за свобода"

Фридрих А. Хайек

Индекс 2009

Международният индекс право на собственост 2009 (International Property Rights Index - IPRI) се разработва от Алианс права на собственост за трета поредна година. IPRI 2009 е сравнителен анализ на значението на защитата на правата на собственост и икономическото развитие на страните. Целта му е да изследва положителния ефект на стабилната правна и политическа среда и зачитането на физическите и интелектуалните права на собственост като ключови аспекти на икономическото развитие на държавите. Тазгодишният доклад обхваща 115 икономики.

Индексът се фокусира върху значението на силна макроикономическа среда, обхващаща факторите на икономически растеж. Изходната точка за изчислението на Индекса е връзката между защитата на правата на собственост и икономическото развитие. По този начин са обособени три основни категории индикатори за защита правата на собственост, които обхващат десетте индикатора за изчисление на индекса:

  • ПРАВОВА И ПОЛИТИЧЕСКА СРЕДА (Legal and Political Environment - LP)

1) независимост на съдебната власт - свобода на съдебната власт от влиянието на политически и бизнес групи;

2) върховенство на закона - степента на доверие от страна на индивидите, инвеститорите и бизнеса към съдебната система при защита на правата на собственост;

3) политическа стабилност - степента на политическата стабилност, която стимулира пазарните субекти да се сдобиват със собственост и развитие на правата им върху нея;

4) контрол над корупцията - степента, в която публичната власт се използва за лични облаги;

  • ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКА СОБСТВЕНОСТ (Physical Property Rights - PPR)

5) защита на правата на физическа собственост - правната дефиниция за права на собственост и силата на защита на правата на собственост върху качеството на съдебната защита на частната собственост, включително финансовите активи;

6) регистрация на собственост - трудностите за регистрация на собственост (брой на необходимото време и процедури) от гледна точка на бизнеса;

7) достъп до заеми - възможността за придобиване на собственост чрез банкови заеми;

  • ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ (Intellectual Property Rights - IPR)

8) защита на правата на интелектуална собственост - силата на защита на правата на интелектуална собственост в различните държави;

9) патентна защита - силата на защита на патентите, базирана на пет основни критерии: обхват, членство в международни  договори, ограничения на патентните права, влизане в сила и продължителност на защитата;

10) пиратство на авторски права - разпространение на пиратството в четири различни сфери: бизнес продукти, записи и музикални продукти, филмови продукти и развлекателни продукти;

Резултати

Финландия продължава да води тази класация за трета поредна година, като тази година класирането й се дължи на резултат от 8,7 от възможните 10 точки.

С резултат от 8,5 точки втората позиция заемат Дания и Холандия. Следват Нова Зеландия, Швеция, Германия и Норвегия с по 8,3 точки. Страните в Топ 10 се допълват от Австралия и Швейцария с по 8,2 т. И Австрия, Исландия и Сингапур с по 8,1 точки.

На дъното на класацията тази година попадат Албания (3,5), Нигерия (3,5), Парагвай (3,5), Азербайджан (3,4), Босна и Херцеговина (3,3), Чад (3,2), Венецуела (3,2), Хана (3,2), Бурунди (3,2), Зимбабве (3,2), Ангола (2,8) и Бангладеш, отбелязвайки отново най-ниския резултат от 2,5 точки. Таблица 1 изобразява общата статистика на Индекс 2009.

Табл. 1: Обща статистика за стойностите на Индекса

Индикатор

Средна величина

Медиана

Минимум

Максимум

IPRI

5,4

5,1

2,5

8,7

LP

5,2

4,6

1,8

8,9

PPR

5,9

5,7

2,8

8,5

IPR

5,1

4,9

1,8

8,6

Източник: IPRI 2009 Report


 

Средният резултат на всички страни е 5,4 в сравнение с 5,5 през 2008 и 5,7 през 2007 година. Най-високият резултат е 8,7 точки през тази година, докато предишните две е с 0,1 точки по-нисък. Десетте страни с най-висок резултат остават същите. Държавите в дъното на класацията отбелязват по-ниски резултати в сравнение с предходните две години. По този начин разширяващата се разлика между най-високия резултат от 8,7 т. и най-ниския от 2,6 т. показва огромните несъответствия в режимите за правата на собственост по света. 

Мястото на България в това класиране е на равно с Мароко и Тринидад и Тобаго с по 5,1 от максимум 10 точки. Това ни отрежда 59-тото място т.е. с 12 места по-високо от миналата година, когато общият резултат беше 4,9 точки. Конкретно по различните индикатори България има растеж от по 0,1-0,2 пункта в сравнение с Индекс 2008. Таблица 2 показва резултатите за различните групи индикатори през 2009 г., рангът в класацията и резултатите за 2008 година.

Табл. 2: Класиране на България

 

IPRI

LP

PPR

IPR

Индекс

Резултат

Ранг

Резултат

Ранг

Резултат

Ранг

Резултат

Ранг

2009

5,1

59 (115)

4,5

59 (115)

5,6

67 (115)

5,1

50 (115)

2008

4,9

79 (115)

4,3

75 (115)

5,5

69 (115)

4,9

55 (115)

2007

3,8

51 (70)

3,0

54 (70)

4,9

45 (70)

3,5

57 (70)

Източник: IPRI 2009 Report


 

Една от причините за увеличаването на резултата и покачването на страната в класацията е политическата стабилност в страната и подобрените макроикономически показатели.  

България има напредък и в патентната защита, където резултатът е сравнително висок. Това е следствие от изграждане на добра уредба, унифицирана с европейското законодателство. Все още обаче фирмите не търсят правата си и нямат доверие в прилагането на законовите разпоредби. 

Въпреки, че в сравнение с миналата година България подобрява резултата и рейтинга си, данните отново доказват, че правото на собственост не е защитено достатъчно.

В сферата на измерването на правната и политическа среда България има най-нисък резултат от 4,5 точки, което е отражение на високото ниво на корупция и липсата на доверие към съдебната система. Най-нисък резултат (3.0 от 10 точки) България получава по показателя „независимост на съдебната система", което означава, че влиянието на политически и бизнес групи върху съдебната система продължава да един от големите проблеми пред страната.

Друго класиране, което определя резултатите на изследваните държави е разделянето им на 5 големи групи, които обхващат по 20% от страните. На таблица 3 са представени разглежданите страни, разделени на квинтили.

Табл. 3: Рангове IPRI по квинтили (от най-силни към най-слаби)

Топ 20%

2-ри квинтил

3-ти квинтил

4-ти квинтил

Последни 20 %

Финландия

Холандия

Дания

Нова Зеландия

Швеция

Германия

Норвегия

Швейцария

Австралия

Австрия

Исландия

Сингапур

Ирландия

Канада

Великобритания

САЩ

Япония

Белгия

Хонг Конг

Франция

Люксембург

Португалия

ОАЕ

Испания

ЮАР

Южна Корея

Естония

Малта

Чили

Израел

Катар

Тайван

Унгария

Словакия

Кипър

Малайзия

Италия

Чехия

Гърция

Тунис

Йордания

Литва

Ботсвана

Бахрейн

Мавриций

Коста Рика

Кувейт

Словения

Индия

Уругвай

Латвия

Тайланд

Панама

Полша

Турция

Малави

Тринидад и Тобаго

Мароко

България

Хърватия

Колумбия

Ел Салвадор

Мали

Румъния

Мексико

Ямайка

Мавритания

Бенин

Китай

Бразилия

Египет

Шри Ланка

Буркина Фаса

Танзания

Филипини

Доминиканска Реп.

Хондурас

Виетнам

Уганда

Аржентина

Гватемала

Мозамбик

Мадагаскар

Украйна

Кения

Перу

Казахстан

Русия

Индонезия

Замбия

Пакистан

Алжир

Еквадор

Непал

Черна гора

Камерун

Македония

Етиопия

Армения

Сърбия

Никарагуа

Боливия

Молдова

Албания

Нигерия

Парагвай

Азербайджан

Босна-Херцеговина

Чад

Венецуела

Гана

Бурунди

Зимбабве

Ангола

Бангладеш

Източник: IPRI 2009 Report


 

Мнозинството от държавите в първия квинтил са представители на Западна Европа, докато мнозинството от страните в дъното на класацията представят страните в Африка, следвани от някои държави от Централна Европа, Русия и Латинска Америка. 

България попада в третата група заедно със Словения, Латвия, Полша, Турция, Хърватска и Румъния. По-високият резултат тази година определя класирането на България в тази група, за разлика от миналата година, когато страната попадаше в четвъртия квинтил.

Таблица 4 представя резултатите на страните по различните региони.


 

Табл. 4: Средни резултати по региони и компоненти

Регион

IPRI

LP

PR

IPR

Всички страни

5,41

5,16

5,92

5,14

Северна Америка

6,84

6,48

6,88

7,14

Латинска Америка

4,51

4,02

5,22

4,28

Африка

4,35

3,89

4,91

4,26

Близък Изток / Северна Африка

5,81

5,80

6,35

5,28

Западна Европа

7,70

7,84

7,46

7,81

Централна и Източна Европа и Русия

4,73

4,62

5,44

4,13

Азия / Океания

5,70

5,30

6,50

5,31

Източник: IPRI 2009 Report


 

Права на собственост и икономическо благосъстояние

При изчислението на индекса се набляга на връзката между ефективните режими за защита на правата на собственост и значението им за икономическото представяне на държавите. Фигура 1 илюстрира, че според разпределението на средният доход между страните в отделните квинтили, държавите с по-силни права на собственост имат по-висок доход на човек от населението. По този начин между резултата на страните в Индекса и БВП на човек от населението има силна правопропорционална връзка. Чрез използване на различни изчислителни методи може да се определи, че един пункт покачване в Индекса е равен на $8,289 увеличаване на БВП на човек от населението.

Фиг. 1: Взаимозависимост между нивото на БВП на човек от населението (в щатски долари) и класацията на държавите според Индекса, разделени на квинтили

 Източник: IPRI 2009 Report

 

Заключение

Индекс 2009 се представя във времена на несигурност за световната икономика. Въпреки това, сред изследваните 115 държави се наблюдават промени към подобряване на правата на собственост особено във втория, третия и четвъртия квинтили. Представените резултати илюстрират правопропорционалната връзка между защитата на правата на собственост и икономическото благосъстояние. На практика страните със силна правна и политическа система олицетворяват стабилни права на собственост и са сред страните с най-висок БВП на човек от населението. Също така се забелязва, че държавите с най-висок резултат са индустриализирани страни, чиито БВП на човек от население е повече от девет пъти по-голям от този на страните с най-ниските резултати.

Изследването ясно посочва възможностите за подемане на политики, които целят изкореняване на бедността и икономическо благосъстояние във всички страни. 

Индекс права на собственост и половото равенство

В индекса права на собственост се набляга на равенството между половете относно правата на собственост. Специалното внимание към тази тема с фокус към жените се отделя, защото жените играят огромна роля в икономическото развитие на страните. Тяхното право на собственост е общочовешко право и не трябва да се пренебрегва.

Различни изследвания показват, че жените формират повече от 70% от бедното население и това е именно благодарение на неравните възможности. Правата на жените, включително правото на собственост, се приемат за даденост в индустриалните държави, но често не съществуват в развиващите се страни. За да отрази този факт, стандартният индекс IPRI е допълнен с измерване на половото равенство (gender equality - GE) по отношение на правата на собственост. GE се формира от следните пет показателя:  

1) достъп на жените до земя - правото на жените да придобиват и притежават земя;

2) достъп на жените до кредит - достъпът на жените до банкови кредити;

3) достъп на жените до собственост, различна от земя - правото на жените на притежават всякакъв вид собственост, различен от земя;

4) наследени практики - степента, до която в страните има предпочитание към наследници от мъжки род т.е. доколко завещанията се разпределят поравно между наследниците от различни полове; 

5) социални права на жените - този индикатор измерва следните компоненти: отричане от дете от женски пол, родителски права, обрязване на жените, свобода на движение и разликата в образованието на мъжете и жените.

Методологията при изчисляване на компонента за половото равенство е идентична с тази на IPRI. По този начин индексът е базиран на усреднените претеглени променливи, които приемат стойности от 0 до 10 като резултат от 0 точки означава пълна дискриминация на жените, докато 10т. се дават на страни с напълно развито равенство между половете. Така резултатите на индекса IPRI (GE) варират от 0 до 12 заради 0,2 т. тежест на GE. Включените тук държави са 90 като 42 от тях имат резултат за GE от максималните 10 т.(България също има 10 точки), а най-ниският резултат е на Чад - 1,7 точки, 

Тази година страната с най-висок резултат по IPRI (GE) е Финландия с 10.7 точки, а двете страни на дъното, Бангладеш и Чад, са с по 3,5 точки. България се класира на 38 място с резултат от 7,1 точки.


 

ПРИМЕР

Ел Салвадор - страна на притежателите на собственост

Mrs. Maria del Carmen Delgado

През 1990 г. Ел Салвадор е крайно изтощена от кървава десетгодишна гражданска война и две разрушителни земетресения. Последната реформа по собствеността в страната датира от 1980 г. Тя обаче се проваля в целта си да създаде притежатели на собственост. Вместо това налага колективна система за експлоатация на земя и собственост, която е загубила връзка с реалностите на земеделието в Ел Салвадор. Създават се стотици кооперации и са гласувани други сто норми, които всъщност затрудняват разделянето на земята на парцели. Липсата на законови институции, които да дадат на голямото мнозинство салвадорци сравнително лесен достъп до законови права върху земята им и да намалят разходите им за оставане в законната система влошават липсата на сигурност, която повечето хора вече чувстват, което подкопава тяхното чувство за лична, семейна и национална отговорност.

След края на гражданската война като важно условие за стабилизирането на мира в страната, правителството на Ел Салвадор, водено от президентът Кристиани, започва поредица от институционални реформи за преструктурирането на държавата и за изграждането на пазарна икономика. Като резултат на тези усилия през 1991 г. излиза т.нар. Декрет No.17, договарящ създаването на програмата „Ел Салвадор - страна на притежатели на собственост" и учредяващ Института за Свобода и Прогрес (ИСП), който да служи като обществена децентрализирана единица, прикрепена към Президентството на Републиката, с цел да подготвя, поощрява и прилага новата законова система за осигуряването на достъп до правата върху собствеността.

Основни характеристики на новата система за формализация и регистрация на недвижимите имоти:

1. Интегрирането на различните незаконни системи в единна непротиворечива система за законови собствености.

2. Изграждането на нов законов ред на добре установени местни практики, така че обикновените салвадорци, включително най-бедните сред тях, да могат да се идентифицират с тях, и които да спазват.

3. Създаването на специализирани обществени органи, които да управляват програмата за формализация и регистрация на правата за собственост.

4. Създаване на леснодостъпен регистър на частните и държавни земи, даващ вярна информация за земи свободни за градско разширение, които могат да бъдат предложени на салвадорци нуждаещи се от жилищни алтернативи.

Основни постижения:

Реформата за собствеността по споразумението между правителството на Ел Салвадор и ИСП създава за първи път леснодостъпни пътища към права за собственост на хора, които преди са били маргинализирани в градски и селски райони, отваряйки вратите към право на собственост, които да са твърди, сигурни и регистрирани, без значение от вида собственост или как хората са избрали да използват земята си.

Всъщност, Програмата за Формализация на Собствеността в Ел Салвадор и преустройството на регистрите за недвижими имоти носи впечатляващи резултати:

 - 550 000 салвадорци стават законови притежатели на собственост до 2004 г.

 - 1,2 милиона единици недвижими имоти - 68% от всички парцели в страната - са в процес да бъдат включени в новата географска система за регистрация за ефективното определение на собствеността.

 - Всички съществуващи регистри за недвижими имоти и процеси за регистрация са преустроени, спомагайки за развитието на ипотечен пазар.