Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Повече износ на ток, но на по-ниска цена

Автор: Калоян Стайков / 21.03.2014
Оцени тази статия:

Едно от малкото, да не кажем единственото, добро решение в електроенергетиката, което беше взето последните години, беше премахването на т.нар. цветни добавки[1] към таксата за пренос на електроенергия за износ. Тя беше въведена в средата на 2012 г., а целта беше да се намери алтернативен приходоизточник за финансиране на преференциалните цени, на които се купува тази електроенергия, така че крайната цена за битови потребители да се увеличи с по-малък процент.

Много бързо стана ясно, че това оскъпява износа до такава степен, че той става почти нерентабилен и в периода януари-юли 2013 г. количеството изнесена електроенергия бележи спад от 30,7% в сравнение със същия период на предходната година. Не е коректно обаче за целия спад да се обвинява по-високата такса, тъй като за период януари-юли 2012 г., например, износът също се свива (с 12,1%), т.е. има и други фактори, които оказват негативно влияние на външното търсене за български ток.

След отменянето на „цветната” част от таксата за пренос на електроенергията за износ, експортът бележи ръст от 15,5% в сравнение със същия период на предходната година. Отново, не може цялото увеличение да се обясни с по-евтината такса за пренос, тъй като се наблюдава увеличение и в сравнение със същия период на 2011 г., когато няма такава такса – с 1,9%.

Интересно е също да се види какви приходи влизат в страната срещу по-големия износ. От тримесечната статистика на НСИ за външната търговия по Стандартна международна външнотърговска класификация се вижда, че приходите от износ на електроенергия през последното тримесечие на 2013 г. са по-малко в сравнение със същия период на 2011 година. Не сравняваме с четвъртото тримесечие на 2012 г., тъй като не може да се разграничи негативният ефект на по-високата такса за пренос от обективни пазарни или други обстоятелства. Така излиза, че износът на 1 МВтч през четвъртото тримесечие на 2011 г. е струвал 79,27 лв., а през 2013 г. – 68,66 лв., което е спад от 13,4%. Нещо повече, въпреки че през последната четвърт на 2012 г. България изнася по-малко електроенергия, цената ѝ е с близо 12% по-висока в сравнение с цената през същия период на 2013 година. Това означава едно от две неща – международното търсене на електроенергия се свива, а заедно с него - и цената на изнесената енергия или страната изнася все по-големи количества електроенергия със сравнително по-ниска цена.

Таблица: Износ на електроенергия и приходите от него през четвъртото тримесечие на съответната година


2011

2012

2013

Износ, хил. МВтч

2987

2610

3222

Обем, млн. лв.

236 769,06

200 699,43

221 215,22

Средна цена, лв./МВтч

79,27

76,90

68,66

Източник: НСИ, собствени изчисления

Цялостен анализ може да се направи едва след като бъдат публикувани данните за второто полугодие на 2013 г., тъй като разглеждането на само една четвърт от цялата година не може да даде обективна информация за външното търсене на българска електроенергия. Въпреки това на фона на постоянно увеличаващите се инсталирани мощности, спадащото брутно производство на електроенергия и желанията за нови мощности като АЕЦ „Белене” и 7-и блок в АЕЦ „Козлодуй”, данните за цените и обемите на износа на електроенергия трябва да подействат отрезвяващо на самозабравилите се политици.


[1] Електроенергия от ВЕИ, високоефективно производство от когенерация и дългосрочни договори