Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Поредна липса на разум в сектора на търговия с лекарства

Автор: Методи В. Методиев / 15.05.2009
Оцени тази статия:
 

Пресата обяви новината, че Министерството на здравеопазването (МЗ) въвежда ново ограничение на пазара на лекарства в страната. Изменението на наредбата за цените, по които здравната каса заплаща лекарствата предвижда всички лекарствени препарати, в които има едни и същи съставки, независимо от производителя, да се продават в аптеките на една и съща цена. Цената трябва да се определя на базата на референтна стойност определена от МЗ. Тази стойност се дефинира, като се вземе за пример най-ниската цена на пазара за определеното лекарство.

Не стига, че секторът на здравеопазването и в частност фармацевтичният е толкова силно регулиран и в него е толкова трудно да навлизат нови бизнеси, а сега държавата налага поредната си глупава политика. Тя, меко казано, показва пълната некомпетентност на чиновниците от МЗ по отношение на това как функционира пазарът.

Нека напомня какви са белезите на свободния пазар?

  • На свободния пазар цената се определя на базата на търсенето и предлагането. Никой освен купувачите и продавачите на пазара не знае в коя точка е равновесното положение и никой не трябва да се опитва да го манипулира.
  • На свободния пазар потребителят има възможността да избира между различни продукти, на различни компании, с различно качество, с различна цена, с различна опаковка и т.н., тоест потребителят е свободен в своя избор;
  • На свободния пазар свободно определяните цени играят ролята на „невидима ръка" посредством предаването на информация между купувача и продавача. Стопанският избор винаги е основан върху избора между алтернативите за използване и предпочитания на оскъдни ресурси. В този смисъл свободните цени са измерител за съпоставяне на различната полезност, чрез която хората оценяват дадена алтернатива.

До какво довежда регулирането на цените?

  • Регулирането на цените изкривява информацията, която носят;
  • Регулирането на цените лишава пазара т.нар механизъм на „невидимата ръка"., които показва какво, колко, за кого и на каква цена трябва да се произведе;
  • Регулирането на цените ограничава правата на хората, нарушава свободата на избора им
  • Регулирането на цените намалява стремежа към иновации и инвестициите в подобряване на качествата на продукта
  • Регулирането на цените поставя бариери за навлизане на нови продукти и компании на този пазар, а в допълнение на това кара и работещите на този пазар да обмислят евентуално излизане от него.

Това, което трябва да се направи, е да се премахнат регулациите върху пазара на търговия с лекарства и да се премахнат безсмислените ограничения, пречещи на правенето на бизнес.

И в момента действащите изисквания за рецепторно изписване на традиционно достъпни лекарства е основание за натиск върху аптекарите. Ценовото регулиране е следващата крачка към рекетирането им. Както е и с ефекта от централно опрелеяните цени на лекарските услуги, пациентите ще загубят възможност за ориентация между добри и по-лоши лекарства. С по-добрите и търсените ще се търгува нелегално. За да се осъществи тази нова „политика", пазарът на лекарства в България ще трябва да се затвори.