Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Положителни сигнали от макро-статистиката

14.12.2006
Оцени тази статия:
Word Format (Word Format)

Поредното обявяване на индекса на потребителските цени в България даде повод да направим бърза равносметка на случилото се в икономиката тази година. На макроикономическо ниво някои положителни сигнали заслужават внимание. Първо, производителността в сектора на търгуемите стоки нараства с около 16% на годишна база. Почти целият търгуем сектор е частен. Второ, общата производителност в частния сектор нараства с около 8%, което се потвърждава и от другите макро-данни на НСИ (например БВП и добавена стойност за първите шест месеца). В момента един зает в частния сектор произвежда около 10 150 лева добавена стойност на година. Преизчислена през различни паритети на покупателната способност производителността в частния сектор е между 15 000 и 25 000 щ.д.

Наблюдаваме известно подобряване на данните на НСИ, тъй като различни изследвания произвеждат данни, които не си противоречат. Това вероятно означава по-коректно и по-пълно регистриране на икономическата активност от страна на държавната статистика.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!