Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Покана: НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕДНА СВОБОДНА И ОТГОВОРНА ЕВРОПА

15.12.2006
Оцени тази статия:

29 – 30 октомври 2004 г.
Боровец, България

Можете да се регистрирате като попълнете форматаи я изпратете на адрес ies-aix.cae@univ.u-3mrs.frили на Интернет адрес: www.rbeurope.org

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

 

четвъртък28 октомври 2004

 

• Пристигане и настаняване

петък29 октомври 2004

9.00 ч. – 10.30 ч.

 

10.30. ч. – 12.00 ч.

 

 

 

12.15 ч. – 13.45 ч.

 

14.00 ч. – 15.30 ч.

 

 

 

15.30 ч. – 16.00 ч.

 

16.00 ч. – 17.30 ч.

 

 

 

 

18.00 ч. – 19.00 ч.

 

19.00 ч. – 21.00 ч.

• Регистрация

 

• Откриване

Основен доклад: Какво е необходимо да сенаправи за насърчаването на свободата в Европа?

 

• Обяд

 

• Паралелни сесии:

- Имаме ли нужда от конституция наЕвропейския съюз?

- Как работи бюрократичният апарат вБрюксел?

 

• Кафе пауза

 

• Паралелни сесии:

- Данъчна политика и конкурентност:стратегии за блокиране на данъчното хармонизиране в ЕС

- Създаване на мозъчен тръст

 

•Коктейл

 

•Вечеря (реч по основната тема)

събота30 октомври 2004

8.30 ч. – 10.00 ч.

 

 

 

10.00 ч. – 10.30 ч.

 

10.30 ч. – 12.00 ч.

 

 

 

12.15 ч. – 13.45 ч.

 

14.00 ч. – 15.30 ч.

 

 

 

 

15.30 ч. – 16.00 ч.

 

16.00 ч. – 17.30 ч.

 

 

18.00 ч. – 19.00 ч.

 

19.00 ч. – 21.00 ч.

 

•Паралелнисесии:

-Поуки от 15 годишния преход.

-Забрави ли Западът значението на “управлението на закона”?

 

•Кафепауза

 

•Паралелнисесии:

-Насърчава ли ЕС свободна търговия в света?

-Работа с медиите

 

•Обяд

 

•Паралелнисесии:

-Реформи в социалната политика: какво се провали и какво още трябвада се пробва

-Укрепване и развитие на вашия институт

 

•Кафепауза

 

•Пленарнасесия

Мобилизиранена Нова Европа за насърчаване на реформите в ЕС

 

Коктейл

 

Галавечеря  (заключителна реч)


 


 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).