Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Покана: Динамика на бедността - анализ на социално-икономическата мобилност и трайната бедност в България

15.04.2016
Оцени тази статия:

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНА ДИСКУСИЯ

 

ДИНАМИКА НА БЕДНОСТТА:

Анализ на социално-икономическата мобилност и трайната бедност в България

10:00 – 12:00 ч., 25 април 2016 г., х-л Радисън

 

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) има удоволствието да Ви покани на публична дискусия за социално-икономическата мобилност и трайната бедност в България. Екипът на ИПИ ще представи анализ, който търси отговор на въпроса каква част от бедните успяват да излязат от бедност в средносрочен план и какви са техните характеристики, т.е. какви са факторите, които им помагат да подобрят социално-икономическото си състояние. Паралелно с това анализираме и профила на тези, които остават в трайна бедност. Анализът е направен на базата на данни от т.нар. лонгитудинален компонент в статистиката за доходите и условията за живот на НСИ, който проследява едни и същи домакинства през годините. Някои от въпросите, които ще поставят основа на дискусията, са:

  • Какъв е профилът на домакинствата в различните подоходни групи в страната?
  • Каква част от бедните успяват да подобрят доходите си и да излязат от бедност в средносрочен план?
  • Кои са факторите, които определят шансовете за измъкване от бедност?
  • Какъв е делът на трайно бедните в страната?

 

Програма:

09:45 – 10:00 Регистрация и кафе

10:00 – 10:20 Представяне на ИПИ: Социално-икономическа мобилност на домакинствата в България

Петър Ганев, старши икономист (ИПИ)

10:20 – 10:40 Представяне на ИПИ: Фактори за излизане от бедност и оценка на трайната бедност в България

Явор Алексиев, икономист (ИПИ)

10:40 – 12:00 Отворена дискусия

 

Моля потвърдете Вашето участие в събитието с мейл или обаждане на Весела Добринова до 22-ри април 2016 г. (е-mail: vessela@ime.bg; тел.: 02 952 62 66).

 

Проектът Активно гражданство и добро управление в борба с бедността” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.