Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

По-високият просперитет се отлага

Автор: Институт за пазарна икономика / 03.11.2017
Оцени тази статия:

Постигане на високи доходи е най-прекият начин за повишаване на качеството на живот.

Това, обаче, често не е достатъчно.

Хората имат необходимост и от други неща, освен високи доходи, за да се чувстват щастливи, проспериращи и доволни от живота. За едни ценно е качеството на околната среда, а за други най-важно е да живеят в сигурност за живота и собствеността си и са склонни да жертват част от потенциалния си доход.

Общото за всички хора е желанието им да могат да бъдат такива, каквито са и да правят това, което считат, че е най-добре за постигане на личен просперитет. В този процес на търсене на възможности за добър живот, всички имаме взаимодействие с администрацията. Спазването на законите и нормите е неизбежно в общия случай и затова оценката дали те пречат, или съдействат за постигането на личен просперитет е важна.

Изследването на Световната банка „Правене на бизнес” има редица методологически недостатъци, но е факт, че показва поне посоката на промяна в шансовете на гражданите и предприемачите да работят и забогатяват.

Последният доклад, публикуван тази седмица поставя България на 50-то място от общо 190 страни и показва, че постигането на просперитет за работещите в България се отлага. Отново. Въпреки очаквания от правителството икономически растеж за тази и идна година, предприемачите все още ще бъдат с една „завързана” ръка от чиновниците в стремежа си за по-качествен живот. Те продължават да пропускат възможностите, на които се радват гражданите в поне една четвърт от страните по света.

За България изследването показва липса на промяна в четири индикатора, влошаване в два и съвсем леко подобрение в останалите четири. Ако се вгледаме обаче в положителните промени ще установим, че основната причина за подобрението е нарастването на дохода на глава от населението, което се използва в оценката, а не улесняване на процедури от страна на администрацията.

Няколко наблюдения за България се натрапват:

  • Има абсолютна неспособност на управляващите от последните 10 години да направят няколко учебникарски промени за по-добра бизнес среда;
  • Проследявайки през годините дискусиите за подобряване на условията за бизнес можем да твърдим, че политиците просто не разбират концепцията, че предприемачите дърпат напред обществото; юридическите аргументи против дадени промени, чиновническите саботажи и протакания са все още ефективни в ограничаването на потенциала ни за растеж;
  •  Дори и да има положителни промени в нормативната база, прилагането им е понякога проблематично и на практика не може да подобри средата.

 

Защо е важно да е лесно на предприемачите да работят?

  • Те създават работните места, а не чиновниците;
  • Те предоставят по-голямата част от това, от което имаме нужда всеки ден;
  • Колкото повече предприемачи, толкова повече избор за потребителите (конкуренция за клиентите по качество, цена, вид на стоки/услуги);
  • Те рискуват, инвестират, подобряват и изобретяват неща/услуги, които се търсят; за неуспехите им не плащат всички данъкоплатци, а само предприемачът/инвеститорът;
  • Колкото повече предприемачи има, толкова по-трудна (скъпа) е корупцията.

 

Има ли перспектива?

Настоящото правителство се е засилило да намалява административната тежест и май ще има най-после раздвижване след години на мерене, анализ и съвети. Вече има внесени законопроекти за премахване на безсмислени административни изисквания. Това е подходът за решаване на част от проблемите на бизнес средата у нас. Административно чиновниците веднага могат да намалят броя на процедурите, разходите за тях, както и времето, което е необходимо за съобразяване с нормативните изисквания. Това е лесната част, която е започната от настоящия екип.

Трудната задача е свързана с работата на съдебната система. Да се чувстваш защитен и да вярваш на съда, че бързо, ефективно и безпристрастно ще защити сключените договори при спор, е проблемът у нас. Много хора у нас не вярват на съда и съдейки по скандалите всеки ден, има защо. Перспективата за положителна промяна е неясна и далечна.

*Виж повече по темата и в изследването на ИПИ „Индекс на бюрокрацията“ - http://ime.bg/bg/bureaucracy/

***

Извадки от изследването Правене на бизнес 2018 

 

Промяна в оценката за България за близост до най-добре представилата се страна от всички 190 страни

 

Промяна от предходния доклад

Започване на бизнес

+0,02

Издаване на строително разрешително

+0,6

Осигуряване на достъп до електричество

-0,3

Регистриране на собственост

+0,07

Достъп на кредит

Няма

Защита на миноритарните акционери

Няма

Плащане на данъци

-0,03

Международна търговия

Няма

Защита на договорите

Няма

Решаване на несъстоятелност

+0,64

Източник: Правене на бизнес 2018, Световна банка

 

Процент на възстановяване в процедура по несъстоятелност, сравнение на България и Чехия

 

Източник: Правене на бизнес 2018, Световна банка

  

Регистриране на ООД - общо дни, сравнение на България и Чехия

 

Източник: Правене на бизнес 2018, Световна банка

 

Свързване към електропреносната мрежа - общо дни, сравнение на България и Чехия

 

Източник: Правене на бизнес 2018, Световна банка

 

Плащане на данъци - общо часове годишно, сравнение на България и Чехия

Източник: Правене на бизнес 2018, Световна банка