Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

По-квалифицираните – по-дълго безработни

Автор: Зорница Манолова / 02.10.2009
Оцени тази статия:
 

На заседание на Икономическия и социален съвет (ИСС) тази седмица министърът на труда заяви, че безработните, които посещават курсове за обучение, квалификация и преквалификация ще получават обезщетения за безработица 3 месеца по-дълго.

Новината звучи повече от объркващо - държавата (данъкоплатците) плаща курсовете на безработните и после им позволява да бъдат по-дълго време безработни - не трябва ли да е обратното? Като се има предвид, че по данни да министерството за това ще са нужни 11,5 млн. лв. от парите на работещите хора в България, тази мярка трябва да е много добре обоснована. Проблемът е, че мерките за насърчаване на заетостта се смятат добри по принцип и никой не си задава въпроса какви стимули създават и какви са последиците. Затова често са далеч от очакваните, но парите винаги са похарчени.

В публикуваният също тази седмица доклад на ИСС, изготвен по поръчка на правителството, може да се намери констатацията, че повечето мерки за борба с безработицата се неефективни и трябва да бъдат спрени незабавно. Една такава мярка са именно опитите за квалифициране и преквалифициране на безработните. Практиката показва, че курсовете, организирани от държавата са безрезултатни и не са обвързани с реалното търсене на пазара на труда. Въпреки провалите и неефективното харчене, в бюджета за догодина са заложени нови 1 млрд. лв. за активни и пасивни мерки на пазара на труда като средствата за обезщетенията на безработните ще са двойно.

Явно е, че нещо куца в системата. В момента максималният срок за получаване на обезщетения за безработица е една година. Увеличаването му с още три месеца не само, че ще намали стимулите за по-активно търсене на работа, но и ще отрази на квалификацията на работника. Една година е напълно достатъчен срок за търсене на работа и налагане на отговорност над всички, имащи работа, защото все пак развитието, усъвършенстването и работата си остава лична отговорност.  

Единствената мярка, която може да е ефективна при борбата с безработицата е създаване на благоприятни условия за бизнеса, защото той създава трайната заетост.