Бюлетин за ниски данъци ISSN 1313 - 0544

Плоският данък в Словакия

Автор: Петър Ганев / 30.05.2007
Оцени тази статия:

Словакия е страната, която започва да привлича все повече внимание, когато се говори за плоския данък. Въпреки че не е първата страна, която въвежда тази данъчна система, нито пък е най-голямата икономика с плоски данъчни ставки, Словакия служи като пример за положителните ефекти от въвеждането му. Една от причините може би е това, че Словакия е първата страна от ОИСР, която въвежда плосък данък. Друга причина е много доброто представяне на икономиката след проведената данъчна реформа.

Данъчната реформа  през 2004 година

През 2004 година Словакия реформира изцяло данъчната си система. Реформата има две основни цели: намаляване на данъчната тежест и опростяване на данъците. Това е постигнато чрез въвеждането на плосък данък. Петте данъчни ставки при облагането на личните доходи биват заменени с една единствена - 19%, което означава и чувствително намаляване на данъчната тежест (от 10% до 38% преди това). Корпоративният данък също бива намален от 25% на 19%. Преди реформата ставките на ДДС са били две, като след 2004 е възприета само една, което също спомага за опростяването на данъчната система.

Данъчна система в Словакия - преди и след реформата (намаляване на данъците)

 

2003 - преди реформата

2004 - след реформата

Данък върху личните доходи

Прогресивен: 10%, 20%, 28%, 35%, 38%

Плосък: 19%

Корпоративен данък

25%

19%

ДДС

20%, 14%

19%

Реформата в Словакия не спира само с намаляването на ставките и определянето на единни такива. За да бъде реформата пълна, са премахнати всички преференции и специални режими при облагането на различните групи от обществото, в това число и „най-уязвимите". Преференциите и специалните режими за различни слоеве от обществото до голяма степен могат да обезсмислят самия плосък данък. Подобен ефект се наблюдава в Румъния, където такива привилегировани групи съществуват, въпреки наличието на плосък данък. Словакия премахва преференциите и при корпоративното облагане, където вариациите могат да бъдат още по-големи. Отпадат и много специфични такси, които повишават данъчната тежест на някои групи в обществото. Това са данъкът върху дивидентите, имуществени данъци, данък наследство и облагането на подаръци и дарения.

Данъчна система в Словакия - преди и след реформата (опростяване на данъците)

 

2003 - преди реформата

2004 - след реформата

Данък в/у личните доходи

Много преференции и специални режими

Никакви изключения

Корпоративен данък

Много преференции и специални режими

Никакви изключения

Други данъци

Много специални такси

Почти няма специални такси

Резултати

Финансовият министър на Словакия твърди, че новата данъчна система е една от най-простите, неутрални и ефективни данъчни системи във света, която спомага за създаването на една много добра бизнес-среда и привлича чуждестранните инвеститори.

Тези негови думи се потвърждават от данните за икономическия растеж на страната в годините след реформата. От графиката се вижда, че след 2004 година темповете на икономически растеж продължават да растат и достигат нива от 8.3% и 8.4 % през последните 2 години.

Притесненията свързани с данъчните приходи и съответно бюджетния дефицит също се оказаха неоснователни. От графиката се вижда, че бюджетният дефицит дори намалява в годината на реформата от 3.7 % на 3 %, и в следващите години се задържа на тези нива.

Словакия: Икономически растеж & Бюджетен дефицит % БВП 2000-2007 година

Източник: Transition Report Update 2007

Словакия трябва да служи като пример за други страни, включително България, за това какви са ефектите от намаляването на данъчната тежест и въвеждането на плосък данък. Намаляването на данъчната тежест в Словакия е продължаваща тенденция. За периода 1995 - 2003 година, страната с най-голямо намаляване на данъчните ставки в ЕС-25 е именно Словакия. Въпреки това, точно реформата от 2004 година е тази, която променя изцяло облика на данъчната система в страната.