Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Писмо от д-р Берт Доорн[1] до г-н Мартин Димитров

Автор: ИПИ / 16.12.2006
Оцени тази статия:

Брюксел, 25.04.2005

 

Уважаеми г-н Димитров,

С това писмо бих искал да изразя силната си подкрепа за метода за оценкана въздействието, който, доколкото разбирам, се обсъжда в момента в българскияпарламент. Като депутат в Европейския парламент съм бил участник в изготвянетона няколко доклада относно значимостта на този метод за прозрачен регулаторенпроцес и ефективно регулиране.

Оценката на въздействието може да се дефинира като ясно определяне на последствиятавърху социални, икономически и екологични аспекти, както и представяне наалтернативните политики пред законодателя. С други думи, оценката на въздействиетопомага на създателя на политиката да достигне добре обмислено решение. Тяне е решение, а предлага на външния наблюдател описание на аргументите,въз основа на които се взима решението. Оповестяването на оценката на въздействиетоще отвори регулаторния процес за обществена проверка и ще улесни парламентарнияконтрол.

Оценката на въздействието налага на регулатора да разгледа различни алтернативии техните последствия. При това, тя може да предостави на регулатора ценнаинформация относно потенциалните разноски за бизнеса и околната среда, произтичащиот регулирането. Тази информация може да доведе до намаляване с милиардиевро на разходите, които бизнесът и хората трябва да претърпят, за да отговорятна изискванията да предоставят информация на държавата, т.е. административнататежест. Оценката на въздействието е ценно средство за подпомагане създаванетона облекчаващ бизнеса регулаторен режим.

Благонадеждността на оценката на въздействието е ключ към успеха на товасредство. Оценката на въздействието не бива да служи за оправдаване на предложения.Затова пледирам в Европейския съюз за независима организация, която да следии преценява оценката на въздействието. Тя ще приеме формата на официалени независим процес на одобрение.

Искам да Ви пожелая успех във Вашата работа по тази изключително важнатема, като оставам на Ваше разположение за въпроси и друга помощ.

Искрено ваш,

Берт Дорн

 

 

 


[1]Д-р Берт Доорн е депутат в Европейскияпарламент