Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Петте данъчни закона - коментари от бюджетна комисия

14.12.2006
Оцени тази статия:
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

На вчерашното съвместно заседание на парламентарните комисии по бюджет и финанси и икономическа политика бяха разгледани на първо четене промените в петте данъчни закона - Закон за акцизите, Закон за местните данъци и такси, Закон за облагане на доходите на физическите лица, Закон за корпоративното подоходно облагане, Закон за ДДС. Основните политически сили изразиха своето мнение за философията на предлаганите промени и изслушаха аргументите на някои от заинтересованите страни.

Коментар

1/ Един от основните аргументи за нарастване на косвените и местните данъци и такси е хармонизацията на нашето законодателство с това на ЕС. До 2006 година те ще нарастват стъпаловидно до достигане на европейските нива. Според представители на ОДС обаче, това не било достатъчен аргумент, защото България дори не била членка на ЕС. Наред с популистките изказвания за това как повишените такси за лицензи ще убият малкия бизнес и как "бедните" с голямо имущество няма да могат да си плащат данъците, най-сетне бе произнесено гласно единствения видим резултат от данъчните промени, а именно намаляват се преките, нарастват косвените данъци, но като цяло няма съществена промяна в дела на данъчните приходи от БВП. Това, което не се каза, обаче е какво означава това? Това означава, че обещаното преди изборите оттегляне на държавата от икономиката просто няма да се случи, не и през следващата година;

2/ С чисто популистки подбуди бе атакувано и намаляването на ставките за високите доходи. Според представител на Демократичната левица, това ще стимулира потреблението само на вносни стоки, а целта на реформите би трябвало да бъде стимулиране на местната индустрия. Това стимулиране според тях се постигало чрез увеличаване на необлагаемия минимум и намаляване на данъците в ниските етажи на таблицата, което щяло да остави повече доходи в по-бедните слоеве, което пък ще стимулира повече потребление на местни стоки. Това било много добре за платежния баланс. Това изказване е не само популистко, но направо опасно. По тази логика, в населението на нашата страна трябва да се поддържат преобладаващо множество от бедни, почти липсваща средна класа и възможно най-малко богати хора, за да се потребяват повече родни стоки!?!

3/ Сериозен дебат предизвикаха предложените промени в ЗОДФЛ свързани с въвеждането на 20% данък върху доходите изплатени от пенсионните фондове и застраховките живот. Според зам. министър Кацарчев, това се прави с цел премахване на вратичката в закона, която позволява избягване на данъци и осигуровки. Един от аргументите против на застрахователите и на пенсионните фондове е, че по този начин ще се създаде данъчна неравнопоставеност между данъчно задължените лица, защото в облагаемите суми ще влизат и лихви от инвестиции, които в другите случаи са освободени от данък. Този аргумент обаче е неоснователен, защото при другите видове инвестиране, инвестициите се извършват чрез използване на вече обложени доходи, затова лихвите от тях са освободени от данък. При пенсионното и животозастраховане сумите са освободени на входа и това, което МФ предлага е те да бъдат обложени на изхода. Това обаче няма да реши проблема с избягването на данъчно облагане. Ефекта от това начинание е, че държавата ще успее да прибере поне 20% от дължимите данъци, но за всички доходи над 1000 лв. месечно, пак ще бъде по изгодно да преминават през застрахователните дружества и пенсионните фондове, с което ще се спестят както данъци така и социални осигуровки;

4/ Предвижда се повишаване на акциза за цигарите, това което безпокои производители и търговци е, че закона влиза в сила от 01.01.2002, а новите бандероли ще бъдат готови не по-рано от 15.02.2002. Притесненията на производителите са, че при сегашните условия търговците ще се презапасят преди края на годината с цигари по старите цени, ще създадат изкуствен дефицит на пазара и ще спечелят от операцията около 15 млн. лева. Те отправиха предложение новите бандероли да действат успоредно със старите до изчерпване на количествата, което по мнение на министерство на финансите е абсолютно невъзможно. Първо защото бандерола е ценна книга и не може да има различна цена и второ защото няма да има никакъв начин да се установят сумите за възстановяване по ЗДДС например. Истинският проблем всъщност е колко ще струва на търговци и производители да върнат вече опакованите и облепени с бандероли цигари, за ново облепване и преопаковане? Сформирана бе работна група, която съвместно с представителите на бизнеса и фиска да направи предварителни изчисления, на кого колко ще струва предложената промяна. Обнадеждаващ е фактът, че в НС вече започва да се практикува това, за което ИПИ говори и пише вече трета година - предварителен анализ на въздействието на законодателството. Разбира се, дебатът не беше лишен и от безсмислени предложения като например акцизът на цигарите да бъде максимално увеличен, за да се намаляло тютюнопушенето в страната!?!

5/ Още по-сериозен се оказа проблемът с въвеждането на бандероли за кафето. Представителите на вносителите и търговците на кафе изцяло подкрепят мотивите за въвеждането на тези мерки, но не смятат, че ефектът от тях ще е положителен, дори напротив. Бандеролите няма да спрат, а ще увеличат контрабандата, тъй като ще се увеличи икономическата изгода от нея. Ако това изменение влезе в сила, от пазара ще отпаднат около 5000 малки специализирани магазина за кафе, които продават т.нар. насипно кафе. В тях клиента сам избира начина на смесване на сортовете, получава консултация от продавача и т.н. В тези магазини работят около 40 000 души, които ще останат без работа, защото естеството на техните продажби не предполага предварително пакетиране на продукта. Един от възможните изходи е, на търговците на кафе да се даде статут на производители и те да имат право да си закупуват бандероли. Но тогава възникват два проблема - един финансов и един технически. Техническият проблем е свързан със самия процес на залепване на хартия върху алуминиево фолио. Тогава решението ще бъде бандеролът да се отпечатва върху самата опаковка или всички да бъдат задължени да продават кафето в буркани. Така техническият проблем преминава във финансов. Също финансов проблем е холограмния стикер. Той трябва да съдържа името на производителя. Т.е. всеки производител трябва да поръча собствена матрица в чужбина, която струва $5000. Според представителите на този вид бизнес, тази сума е непосилна за малките търговци и ще доведе до "подаряване" на пазара на няколкото големи мултинационални компании, които оперират у нас в момента. Според МФ, обаче това е единствения начин да се контролира пазара на кафе у нас и да се спре контрабандата и източването на ДДС от бюджета. Според зам. министър Кацарчев, кафето е една от най-удобните стоки за данъчни измами в момента, което е наложило въвеждането на подобни мерки. От комисията му опонираха с аргумента, че и бензинът е също толкова удобна стока, значи ли това, че в скоро време ще затворим бензиностанциите и ще продаваме бензин в бутилки по 3 литра и с бандерол? Всеобщо подкрепено бе мнението, че контрабандата е на границата, а не в магазините. Държавата е тази, която трябва да охранява границите и да контролира влизащите през тях стоки. Не е редно несправянето на държавата с едно от основните й задължения да води до увеличаване на разходите на данъкоплатците, които вече са платили своите данъци!Повече информация от дебатите очаквайте в следващите броеве на бюлетина.

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!