Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Пет пътя за опростяване на регулацията

Автор: Зорница Манолова, стажант в ИПИ / 14.12.2007
Оцени тази статия:

Всички знаем, че законите в България в много случаи пречат на бизнеса и гражданите, част от тях сякаш се създават, за да има оправдание за съществуването на администрацията. Дълги години властваше разбирането, че колкото повече закони и регулации има, толкова повече ред, законност и обществена справедливост ще има (каквото и да означава това). Резултатът е огромно „законодателно бреме", което понякога е по-лесно и евтино просто да не се спазва, което не е изгодно както за администрацията, така и за неспазващия. Затова в последните години се забелязва обратното мислене - регулациите са много, част от тях са напълно излишни и затова трябва да се премахнат, останалите да се облекчат и да се въведе механизъм да не се приемат необосновано нови.

Почти всяка страна в Европа има програма за по-добро регулиране, която цели именно това. Международната организация SCM Network изготвя пет стъпки за справяне с бремето на тежката регулация, които водят до по-голяма ефективност и пестене на време и пари за всяка страна. Те се прилагат под различна форма в редица държави, за да улеснят бизнеса, общността и самото управление. В Европейския съюз като цяло и в отделните страни особено добри резултати се наблюдават в сферите на регулацията на бизнеса, земеделието, заетостта, околната среда, здравеопазването и сигурността, строителството, статистиката, данъчното облагане, транспорта. В зависимост от целта се определя кой точно метод или комплекс от методи ще се използва. Множество примери могат да докажат благоприятното влияние от въвеждането им.

Местната власт в региона на Хановер, Германия, включваща 21 общини, осъществява проект, озаглавен „Благоприятна за бизнеса администрация", който цели по-прозрачни и по-ефективни административни процеси и улеснена комуникация с местната администрация. Най-важните услуги са информация за бизнес средата, консултации относно инвестициите и субсидиите, намеса при кризи, ориентация. Това помага на предприемачите да вникнат в административните процедури, както и ги подкрепя в началната и плановата фаза при изпълнение на техните бизнес проекти.

В Белгия пък се опростяват изискванията при започване на бизнес, тъй като предприемачите се оплакват от сложността, непоследователността и остарелите системи. Самата програма засяга 42 професии като няма нужда предприемачът да доказва пред властите, че изпълнява всички изисквания, преди да започне своя бизнес. Разбира се, това изключва случаите, които засягат публичните интереси като пожарните и здравните институции.

В Холандия досега лекарствата могат да се взимат само срещу представяне на рецепта. От 2007 г. това вече не се изисква. Чрез опростяване и чрез използване на информационните и комуникационните системи лекарят може да изпрати предписанието по електронен път до фармацевта, който след това го доставя в дома на пациента. Министерството на здравеопазването, благосъстоянието и спорта отчита потенциално намаление на разходите с 85 млн. евро.

Според статистическия закон в Полша се изготвя годишна програма за статистическите проучвания. Тази програма обхваща статистическата работа на централния статистически орган, министерствата, централната банка и е създадена, за да се намали административното бреме чрез не толкова чести проучвания, използване на проучвания по общ пример (особено за малкия бизнес), методологична работа, внедряване на нови технологии и подбиране на информацията. Тези методи не са нови, но събирането им в една система и правилното им прилагане ще доведат до спестяване на време и пари за фирмите, от които се изисква даването на информация в различни форми.

 

Начини за опростяване

Действия

1. Отстраняване, ограничаване, обединяване или подобряване на регулациите

 • Отстраняване на регулацията
 • Използване на алтернативни методи за регулация
 • Отстраняване на задължителното осведомяване
 • Освобождаване на групите или секторите на заинтересованите страни от задължения
 • Консолидиране/смесване на второстепенни закони и условия
 • Опростяване на терминологията при регулациите и намаляване тяхната сложност

2. Опростяване на процеса за спазване на регулациите

 • Отстраняване на излишните формалности, контрол или изисквания за данните 
 • Съкращаване на времето за попълване на формалностите, напр. чрез подобряване на дизайна и яснотата им
 • Приоритетни средства като по-малък контрол на участниците с добра репутация
 • Намаляване на честотата на изискванията за данни
 • Хармонизиране на изискванията за споделяне на данни с други такива информационни задължения

3. Споделяне на данни и участие на правителството

 • Събиране на данни чрез правителствените звена, а не толкова чрез другите пазарни субекти
 • Събиране на сведения директно от информационно-комуникационните системи на субектите
 • Структуриране на система от универсални подходи за заинтересованите
 • Развиване на стандартни определения в законодателството

4. Развитие на информационни и комуникационни решения и услуги

 • Направата на формуляри и други изисквания за данни достъпни в интернет пространството
 • Предварително популяризирани формуляри
 • Направата на интерактивни/"интелигентни" формуляри, така че те да не включват ненужни сведения
 • Направата на електронни системи от универсални подходи, така че страните да имат възможността да използват Интернет порталите, направени от правителството

5. Осигуряване на по-добро управление и информация

 • Развитие на по-добро и по-достъпно управление, например чрез достъп в интернет
 • Пренаписване на ръководството с по-прост език
 • Разделяне на задължителните от доброволните условия за управление
 • Направата на регулациите достъпни по он-лайн, например чрез публичен портал

Източник: SCM Network