Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Пенсии и енергия

16.12.2006
Оцени тази статия:

Новата 2006 година започна с няколко увеличения. Едно от тях беше нарастването на пенсиите. Това решение има две важни последици за държавния бюджет.

На първо място, изтеглен беше моментът на индексиране на пенсиите от средата на годината в началото, което означава, че всъщност пенсионерите получиха двойно увеличение, защото ще получават по-високи пенсии цяла година вместо от 1 юни както беше досега. Последиците от осъвременяването с 5% за бюджета са очевидни – 400 млн. лв. повече. И това при намаляване на броя на пенсионерите с 0.5% според НОИ.

Друга важна последица за бюджета би трябвало да бъде намаляване на пенсионерите, които ще имат право на енергийни помощи, защото ще преминат минималните изисквания за доход, предвидени в Наредба 5 за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление. Според информация в пресата през 2005 г. около 700 000 от общо 2 315 027 пенсионери ( юни 2005 г. ) са получавали енергийни помощи. Действителността обаче е друга. Министерството на труда и социалната политика заяви, че всички пенсионери, които са получавали досега енергийни помощи ще продължат да се „класират”, тоест расте пенсията, но се актуализират и изискванията за помощи. Оказва се, че нарастването на парите за пенсионерите е всъщност повече от официално обявеното, ако се разгледат всички форми на подпомагане.

Възможно дългосрочно решение

Агенцията по енергийна ефективност да се фокусира върху финансиране със средствата, получени от ЕС за тази дейност, за осъществяване на частични дейности по топлоизолация на жилищата на пенсионери и социално слаби семейства. Значителна част от тях живеят в собствени жилища и това би довело до покачване на тяхната пазарна стойност особено в градовете. По този начин за няколко години ще има значително намаляване на разходите за отопление, ще се обновят жилищата и ще отпадне необходимостта от енергийни помощи за част от сегашните получатели. За да има ефект от тази промяна е необходимо задължително обвързване на ползването на част от парите за повишаване на енергийната ефективност с последващо намаляване на средствата, отпускани от бюджета за енергийни помощи.

За всички останали граждани и фирми, които искат да финансират подобряване на енергийната ефективност на имотите си вече се предлагат различни схеми от банките в страната при усилена конкуренция. Предоставяните в момента 20% от стойността на проекта под формата на грантова част е несправедливо спрямо всички, които вече са направили това чрез спестяванията си.

Друг аргумент за подобна реформа е фактът, че сегашната система, която субсидира неефективно потребление на енергия, в повечето случаи е нито рационална, нито устойчива в бъдещето.

Практиката да се „търгуват” енергийни помощи е друга причина за реформа на системата. Социалният министър открито говори за намерение и твърдо решение на министерството да не допуска повече злоупотреби със системата, но за това трябва време, необходимо е прехвърляне на отговорностите на общините за по-близък и строг контрол, а това не е ясно кога ще се случи.