Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Патентните данъци - писмо на читател

15.12.2006
Оцени тази статия:

Уважаеми дами и господа,

Напразно опитвайки да получа адекватен отговор от институцията Министерствона финансите се обръщам към Вас като институцията която се надявам ,че обръщавнимание на въпросите на гражданите в тази държава,които правят легаленбизнес срещу рекетиращото отношение на държавата. Въпросът ми касае дребниятбизнес и условията за развитие у нас. Конкретно въпросът ми касае патентнитеданъци.

Миналата година широко се тръбеше,че през 2005 година ще отпаднат патентнитеданъци. –Г-жа Шулева обещаваше,че този данък ще падне т.к. го няма никъдев Европа, но уви. казва се обаче,че за сега такова решение няма и няма даима. Това означава,че отново всички,които сме правили планове да отпаднетози данък ще бъдем жестоко излъгани. Да видим какво се планира по отношениена данък печалба за следващата година."ДАНЪК печалба ще бъде намаленот сегашните 19.5 на 15% през 2005 г. Така в бизнеса ще останат около 250млн. лв." - това от вестниците! За кой бизнес,дами и господа? За патентнитеданъци нищо не се говори,т.е ще си останат същите. Сега проблемът, койтое от няколко години. Нашата фирма е юридическо дружество и плащаме корпоративенданък - данък печалба за консултантския си бизнес и образователни услугии отделно плащаме патентен данък за компютърният клуб с 10 компютъра. Досегадве години с компютърният клуб сме на ЗАГУБА поради рекетиращите патентниданъци за тази дейност,а именно 396 лв. на компютър или за 10 това прави3 960лв. патентен данък!!!!! Още по-простичко съпоставен спрямо данък печалбатова би означавало да имаме печалба от 20 308 лв.!!!!!....А за следващатагодина когато се предвижда данък печалба да падне на 15% - 26400 лв.!!!!!!?????...Ание се радваме, когато си покриваме месечните разходи,включително плащанетона този данък, т.е. сме на нула в добрите месеци,а не на печалба от 20 000лв. годишно!!!! ТОВА Е ЧУДОВИЩЕН РЕКЕТ И ИСКАМ ДА ПОПИТАМ ДАЛИ ТЕЗИ КОИТОПОДПИСВАТ ТАКИВА ДОКУМЕНТИ СА НАРЕД?

Може би ще попитате, ами защо не спрете този бизнес щом не печелите - амизащото сме инвестирали в компютри, в софтуер – лицензиран, в помещение инай-важното защото смятаме,че сме полезни на хората и те имат един перфектендостъп до глобалната мрежа. Дали да спрем този бизнес само защото държаватакъса живи меса от нас? Вие какво мислите да се откажем ли?

Ние две години сме изрядни и си плащаме смазващият данък защото смятаме,четрябва да сме коректни данъкоплатци. Дали обаче държавата смята да е коректнаспрямо нас? От друга страна знаем много добре как другите клубове заобикаляттози страхотен патент-убиец. Заобикалянето става чрез фиктивна регистрацияпо ДДС, те са освободени от патент или още по-често компютърният клуб минавапод шапката на друга фирма регистрирана по ДДС и така не плаща данъка. Разберетеме - ние не смятаме това за правилно ,но ако държавата не промени патентнитеданъци за следващата година ще се принудим да преминем към тези форми наизбягване. Ние сме юридическо дружество а пък плащаме и корпоративни данъции данъци по закона за облагане на физическите лица. Отново пълен абсурд!!!!!!Така става, че честните малки клубове до 10 компютъра плащат чудовищен данък,а големите и регистрирани по ДДС, както и тези които мнимо са под шапкатана ДДС фирми не плащат и 1/10 от нашите задължения!

Уважаеми дами и господа, обръщам се към Вас с надеждата да вземете личноотношение по въпроса или препратите това писмо където смятате ,че ще взематотношение и да се предотврати поредното рекетиращо решение по отношениена патентният данък касаещ компютърните клубове. От друга страна, се говориза електронно правителство и достъп на 25% от населението до Интернет. Ниесме точно такъв клуб само за Интернет услуги и бихме били най-доброто решениеза правителството и държавните органи, които на дела искат да въведем формитена електронно правителство у нас. Интернет клубовете са едно готово решениедами и господа за ефективно електронно правителство!

Електронното правителство пък е най-краткият път към намаляване на корупциятав държавните институции!

С Уважение,
инж.ик. Дончо Николов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).