Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Отворено писмо на словашките данъкоплатци до г-н Шрьодер и г-н Персон

15.12.2006
Оцени тази статия:

Асоциация на данъкоплатците в Словакия
Братислава, Република Словакия


До:
Г-н Герхард Шрьодер, Канцлер, Федерална Република Германия
Г-н Горан Персон, Министър председател, Кралство Швеция
Отворено писмо на словашките данъкоплатци до г-н Шрьодер и г-нПерсон[1],


Уважаеми господа:

1. Само месец преди присъединяването на десетте страни-кандидатки къмЕС вие направихте открити и много критични изявления относно технитеданъчни политики и ниски данъчни ставки. Вие дори ги заплашихте с бъдещисъкращения на европейските фондове и никаква толерантност в случай,че те продължават с това, което вие наричате “неадекватно облагане”.

2. Ние остро се противопоставяме на вашите изявления. Ние вярваме, чевисоките данъци са несъвместими с висок растеж, натрупване на богатствои висок стандарт на живот. Ние вярваме, че в дългосрочен план странитене могат да поддържат или постигнат благоденствие без ниски данъци.

3. Само няколко дни преди вашите изявления, европейските лидери дискутирахаЛисабонската стратегия и причините защо страните от ЕС не могат да постигнатсвоите цели в областта на конкурентноспособността. С най-искрено съжалениение искаме да отбележим, че вие и вашите колеги не разпознахте данъчнотооблагане като значителен проблем. Данъчните системи, които премахватстимулите за печелившите дейности, за спестяване, инвестиции, създаванена работни места, а именно високите данъци, са сред най-важните фактори,които не позволяват на страните от ЕС да се превърнат в най-конкурентнатаикономика в света, и възпрепятстват постигането на другите цели на Лисабонскатастратегия.

4. Ние силно вярваме в ползите от данъчната конкуренция. Затова ви съветвамеда се опитате да вземете поука от страни, които са реформирали данъчнатаси система и по този начин са постигнали икономически растеж вместода се опитвате да ги поучавате. Обикновено когато се сравняват икономикис различен растеж и данъчна политика, то икономиките с по-висок растежнай-вероятно имат по-добра данъчна система. Днес това обикновено означавареформирани данъци. Ако усилията, които положихте за да окажете натисквърху страните с ниски данъци бяха вместо това насочени към провежданена необходимите реформи в данъчната система на собствените ви страни,то всички европейци биха спечелили от това. Данъкоплатците в Европаочакват това от вас.

Д-р Ян Оравец
Президент
Асоциация на данъкоплатците в Словакия


[1]Публикувано на http://www.zdps.sk/index.php.Достъпно е на английски език тук

.

 

© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).