Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Отново за отношенията между България и МВФ

16.12.2006
Оцени тази статия:


[1] Според прогнозата в държавния бюджет