Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Отново за намесата на държавата в договорите

15.12.2006
Оцени тази статия:

Архаичният кодекс на труда, затвърдил през 1992 г. най-лошото от комунистическататрадиция и разширил тази традиция през 2001 г., отново ще се променяв неправилната посока. Това стана известно през седмицата, макар законопроектътда отлежава от лятото на м.г.

Мотивът за бързането, според министър Христова, била отново необходимосттаза хармонизиране с ЕС.

Доколкото ни е известно, директива за договорите по трудовото законодателствоЕС няма. Но онова, което засяга тези договори, се разработва бавно вблизки области по посока на ограничаване на свободата на договаряне.Това са две директиви и една регулация, отнесени към рубриката “условиятаза работа”. Министър Христова бърза да прокара една нова директива (2003/88“относно някои условия на работа”).

Към достъпния в Интернет вариант на законопроекта няма мотиви. затоваможе да се предполага, че покрай “европейските изисквания”, идеята еда се приемат определения на “дискриминация”, “съдържание на договорите”,случаите на “подневно изчисляване на възнаграждението”, “кратки консултацииза постигане на съгласие” и др. под., които в крайна сметка ще затрудняти оскъпят договорите (виж проектозаконатук ).

Графиката по-долу ясно показва къде се намира България по отношениена другите присъединяващи се страни. Очевидно е, че всяко усложняванена правната рамка ще постави българските фирми в още по-неизгодни условия.Сега условията по наемането на работа са два пъти по-тежки от среднотоза ЕС. Вероятно, както и в Турция, законовите изисквания по-скоро сезаобикалят, отколкото прилагат.

Според изискванията на самия кодекс, новият законопроект вероятно еобсъден с работодатели и синдикатите и по него би следвало да е постигнатонякакво съгласие. За синдикатите всичко е ясно, но защо са спали работодателскитеорганизации.

 

 


© Коментарните материали от Прегледана стопанската политика са обект на авторско право. При използванетоим е задължително позоваване. Абонаментна такса дава право да се препечатватматериали от бюлетина (за абонамент: svetlak@ime.bg).