Преглед на стопанската политика ISSN 1313 - 0544

Отново за кризата в Македония: Донорска конференция

14.12.2006
Оцени тази статия:
Преглед на стопанската политика - Word Format (Word Format)

Само няколко дни преди началото на донорската конференция за Македония в Брюксел на 12 март Европейската комисия и Световната банка поместиха на съвместната си Интернет площадка направени сметки, които да насочат донорите на Балканите към проекти за финансиране. След като на 13 август миналата година четири политически партии в Македония подписаха т.нар. рамково мирно споразумение, с което приеха препоръките на международните институции, няколко месеца вече се водят дебати по наложените промени в провежданата политика. Тези дебати се изостриха покрай прокарваните в Парламента законови текстове относно местното самоуправление, изисквани по силата на подписаното споразумение и гласувани в края на януари. Те ще продължат и след донорската конференция, на която се очаква да се разгледат направените оценки на вредите, нанесени от кризата в Македония и нужни финансови средства за съблюдаване на договореностите в мирното споразумение.

Последствията от кризата в Македония върху икономиката на страната могат да бъдат непосредствено наблюдавани; за оценими ефекти върху регионалната търговия все още трудно може да се говори с конкретни цифри. По данни на Световната банка македонското стопанство отчита спад на промишленото производство за периода февруари-август м.г. с 11% спрямо същия период на 2000 г., както и спад в търговията с 12% и 19%, съответно за износ и внос. Вредите, нанесени от кризата в Македония по експертни оценки на Интернешънал Мениджмънт Груп (които изготвят подобни оценки за войната в Босна и за конфликтите в Косово), избрани от Световната банка, се равняват на 43 милиона евро, ако не се смятат разходите за възстановяване на щетите върху къщите от 11 конфликтни селища, за които са пресметнати загубите. Тези сметки не включват пропуснати ползи, а отразяват единствено оценими щети в общини и градове, където се развива конфликта.

Според подготвените оценки, които предстоят да бъдат обсъждани следващата седмица на донорската конференция, са направени сметки за нужните финансови средства за 2002 г. за стабилизиране на Македония. В три ключови области ще се и търсят финансови средства от донорите за намаляване на вредите, причинени от кризата в страната. Само финансовите средства, които са нужни за периода 2002-2004 г. за спазване на подписаното през август мирно споразумение, се оценяват на близо 70 милиона долара, което възлиза на 2,04% от БВП за 2000 г.

Финансови средства, нужни на Македония за 2002 г. (в милиона)

  в евро в долари
Платежен баланс и бюджетни разходи 185 165
Реконструкция 45 40
Изпълнение на мирното споразумение 25 23

 

Коментирай този материал във форума на ИПИ & И.З.И.!